Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη-Ανοικτή εκδήλωση 4 Ιουνίου

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελλάδας &

το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη-CISD

με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

διοργανώνουν στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ανοικτή Δημόσια εκδήλωση
στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αμαλίας 8, ώρα 11:00 με θέμα:

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε τρία workshop με επί μέρους θέματα όπου θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν όλοι οι συμμετέχοντες… όπως: 
(α) η πρόκληση της Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης, 
(β) από την θεωρία στην πράξη
(γ) μέθοδοι, τεχνικές και διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. 
Ειδικότερα, στο β’ μέρος θα παρουσιασθεί και η εκστρατεία του CISD, Eco-Energy Campaign, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο: οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο»
μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα

Έναρξη εκστρατείας EcoEnergy Campaign

EcoEnergyCampaign 10

Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο

Η Εκστρατεία EcoEnergy  «Ενέργεια χθεςσήμερααύριο: Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο», διοργανώνεται από το CISD(Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) για πρώτη χρονιά, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).
Στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η σφαιρική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις ενεργειακές και αναπτυξιακές προκλήσεις, ώστε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εξέλιξη της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, της ποιότητας ζωής, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η κατανόηση της σημασίας της ενέργειας στη ζωή μας, παράλληλα με την επιλογή των πλέον διαθέσιμων βιώσιμων τεχνολογιών αποτελούν το βασικό εργαλείο στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούν μια σημαντική δυναμική αλλαγής παρωχημένων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
Η εκστρατεία βασίζεται σε σειρά δώδεκα ανοικτών εκδηλώσεων, στις Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες με σκοπό να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη με άξονα την ορθά στοχευμένη τοπική ενεργειακή πολιτική.
Στα εργαστήρια (workshops) που αναπτύσσονται σε κάθε εκδήλωση δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν τοπικά προβλήματα, αλλά και εξελίξεις που προγραμματίζονται στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό να αναδειχθούν οι βέλτιστες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και θα οδηγήσουν σε μια πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη.
Η επιτυχία του εγχειρήματος και των στόχων της εκστρατείας EcoEnergy βασίζεται στην δυναμική του προγράμματος και της καινοτόμου μεθοδολογίας που ακολουθείται, καθώς και κυρίως στην εθελοντική, ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια εκπροσώπων της Διοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών.
Υλικό βάσης της εκστρατείας αποτελεί το εγχειρίδιο  όπου καταχωρείται συνοπτικά η επιστημονική ανάπτυξη της θεματολογίας, καθώς και CD-ROM με τις οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, υλικό που θα διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ για δημοσίευση και περαιτέρω προβολή.
Η εκστρατεία EcoEnergy θα εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό με διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη ορθών πρακτικών στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.
. . .

Θεματολογία

Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο: Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη

  1. Παραγωγή ενέργειας – μορφές ενέργειας – τεχνολογίες: Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
  2. Από τα λόγια … στον διακόπτη: Δίκτυα, μεταφορά ενέργειας
  3. Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας 

. . .

Μεθοδολογία

 Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις έχει διάρκεια ολόκληρης ημέρας και πραγματοποιείται υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», που εξελίσσεται σε τρία μέρη:
1.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Περιλαμβάνει προβολές και κεντρικές ομιλίες ειδικών επί της θεματολογίας, τοποθετήσεις του κοινού, ερωτήσεις, απαντήσεις, παρουσίαση καλών πρακτικών, κλπ., με εστίαση σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε επιλεγμένη Περιφέρεια.
2.    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Εξελίσσεται σε θεματικά εργαστήρια, όπου εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερόμενων μερών συμμετέχουν και συζητούν, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων, πάνω σε ενεργειακές επιλογές ή σε σενάρια ή/και προγραμματιζόμενα έργα/επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων). Σκοπός είναι η σύγκλιση σε συμφωνία για βασικές ενεργειακές επιλογές που αφορούν στο μέλλον της περιοχής τους. Οι λοιποί συμμετέχοντες παρακολουθούν τις συζητήσεις και παρεμβαίνουν προβάλλοντας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή προτάσεις που εμπλουτίζουν τη διαβούλευση.
3.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
 Εξελίσσεται στην Ολομέλεια των συμμετεχόντων, όπου εκπρόσωπος του κάθε θεματικού εργαστηρίου παρουσιάζει στο κοινό τις προτάσεις που παρήχθησαν. Αναπτύσσεται συζήτηση με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου στρατηγικής και δράσεων.
. . . 

Ποιοι συμμετέχουν

Καλούνται να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, εκπρόσωποι :
  • Διοίκησης όλων των επιπέδων,
  • Επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνικών φορέων,
  • Συλλόγων πολιτών
  • Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  • Μαθητικών κοινοτήτων

Περιοχές στις οποίες εξελίσσεται η εκστρατεία


Η εκστρατεία EcoEnergy εξελίσσεται διαδοχικά σε χρονικό διάστημα ενός έτους, από τον Μάιο 2013 έως τον Μάιο 2014,  μέσω ημερήσιων εκδηλώσεων σε δώδεκα Πόλεις σε δώδεκα Περιφέρειες της χώρας:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην πόλη της Καβάλας   –   31.05.13
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης
Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας
Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης
Περιφέρεια Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην πόλη της Χίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πόλη της Ρόδου

Τελετή λήξης

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα παρουσιαστούν στην Περιφέρεια Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση.