Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Περιβαλλοντική ευθύνη φορέων εκμετάλλευσης έργων και δραστηριοτήτων: Η συμβολή της στην Αειφόρο Ανάπτυξη


Περιβαλλοντική ευθύνη φορέων εκμετάλλευσης έργων και δραστηριοτήτων:

 Η συμβολή της στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Εικόνα9

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012
Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο), Αθήνα
. . .
Εικόνα10                                       Εικόνα13
. . .
2Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής
. . .

Το Πρόγραμμα

. . .

Περιβαλλοντική ευθύνη φορέων εκμετάλλευσης έργων και δραστηριοτήτων: Η συμβολή της στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Εισήγηση Μαργαρίτας Καραβασίλη

ΑΜ ΜSc χωροταξίας-πολεοδομίας,
Πρόεδρος CISD,
π. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΥΠΕΚΑ
. . .

Περιβαλλοντική ευθύνη - Μια οριζόντια πολιτική

. . .

Πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης προς μια πράσινη οικονομία

Εικόνα16
Εικόνα14
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει το έλλειμμα εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι μεγάλο και οι ρυθμοί συμμόρφωσης πολύ αργοί με συνέπεια την συνεχιζόμενη περιβαλλοντική κρίση, που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς εντείνονται οι φυσικές καταστροφές και άλλα  καιρικά φαινόμενα, που είναι αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής.
Είναι σαφές ότι διανύουμε μια εποχή επαναπροσδιορισμού των επιπτώσεων της αδυναμίας ανάσχεσης των σημερινών μη βιώσιμων προτύπων ανάπτυξης και του κόστους που προκαλούν στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, όπου αναδεικνύονται οι επιδιώξεις και οι δυνατότητες που οδηγούν  στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Κοινή βάση αποτελεί η προστασία του  περιβάλλοντος, βασικός μοχλός για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Οι προσπάθειες  για τον περιορισμό της ρύπανσης στο νερό, το έδαφος και την βιοποικιλότητα, αλλά και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κοστίζουν αποδεδειγμένα πολλά χρήματα στην κοινωνία.
Με την υιοθέτηση, το 2003 και την μετέπειτα εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον» η Ε.Ε έθεσε σε πλήρη εφαρμογή  την βασική αρχή του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ο ρυπαίνων πληρώνει» και αυτή της περιβαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο». Η οδηγία αυτή, που απετέλεσε βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας (1ο εξάμηνο του 2003) και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις υιοθετήθηκε,  ενσωματώθηκε, με καθυστέρηση στο εθνικό μας δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009. 
Η  Οδηγία αποτελεί μια σημαντική οριζόντια πολιτική που έχει στόχο την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και διαμορφώνει  ένα νέο συνολικό πλαίσιο που εγγυάται   προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της πρόληψης και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, όπου το κόστος της αποκατάστασης δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους, αλλά τον “ρυπαίνοντα”. . .
. . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου