Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Η Σιδηροδρομική Γραμμή του Προαστιακού: Αφορμή για την Ολοκληρωμένη Πολεοδομική Ανάπλαση του Ταύρου


Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου διοργανώνει - με την επιστημονική υποστήριξη του CISD, 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

με θέμα: Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, ώρα 16:30Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου εκτιμά ότι η αναβάθμιση του εν λόγω Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, εκτός από την διάσταση της βελτιστοποίησης της Προαστιακής και Υπεραστικής Μεταφορικής Κίνησης, αποτελεί ευκαιρία για την ουσιαστική πολεοδομική και κοινωνική ανασυγκρότηση του Δήμου, θεραπεύοντας ριζικά κρίσιμα προβλήματα, που προκύπτουν από την «διχοτόμηση» του αστικού ιστού και αναδεικνύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.


Η ενεργός συμμετοχή σας στην Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση, θα συμβάλει ουσιαστικά και δημιουργικά στην παραγωγή των βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων υπό το φως της βιώσιμης κινητικότητας και των «πράσινων» οδικών υποδομών.


Οργανωτική & Επιστημονική επιμέλεια: 

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη


 • ... "Η εποχή μας επιβάλλει την οικοδόμηση ενός νέου αστικού πολιτισμού με συμπεριφορές συλλογικότερες και πιο υπεύθυνες. 

  Η πολιτική αυτή πρόκληση αντιπαραθέτει τους θεσμούς της τοπικής δημοκρατίας με τις κεντρικές κυβερνήσεις. 

  Η έκβασή της θα είναι καθοριστική, παράλληλα με την υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων με σαφή προτεραιότητα και ιεράρχηση των μετακινήσεων ή των «αόρατων υποδομών» στις αστικές περιοχές, ώστε σταδιακά να διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την συνύπαρξη όλων των κατηγοριών μετακινουμένων και την ελεύθερη προσβασιμότητα των κατοίκων στην πόλη, για να γίνει και πάλι χώρος κοινωνικής ζωής, ελεύθερης έκφρασης και συλλογικής δράσης" ...


 • ... "Η συμπεριφορά των πολιτών καθορίζεται εν πολλοίς, από την διαμορφωμένη υλικοτεχνική υποδομή της πόλης, τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και το αξιακό σύστημα με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας. 

  Γι αυτό το σκοπό η οργάνωση της πόλης προϋποθέτει ένα συνολικό, στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο τη βιώσιμη πόλη" ...

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Το πολιτικό σκέλος της ρύπανσης του Ασωπού, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας

Απελπισία

08.06.13 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ


Αθήνα, 08.06.13
Α.Π.: 0083.00.Ε

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς τους
1.    Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Σταύρο Καλαφάτη
2.    Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη
3.    Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
4.    Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

Θέμα:      Το πολιτικό σκέλος της ρύπανσης του Ασωπού, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας

Η τραγωδία του Ασωπού αποτελεί παράδειγμα της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού κράτους και αποτυχίας εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας!
Αντιμετωπίστηκε περιθωριακά και επιφανειακά, για πολλά χρόνια.
Παρά το γεγονός ότι, κατά την τελευταία τριετία, αναγνωρίστηκαν επίσημα τα πραγματικά αίτια, γεγονότα και προβλήματα και προωθήθηκαν σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες καθώς και ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου,η ολιγωρία, η ασυνέχεια και η αδράνεια της διοίκησης ανέστειλε το αναμενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα.
Συνέπεια αυτών αποτελεί η παραβίαση του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής στην υγεία, καθώς η Πολιτεία δεν έλαβε έγκαιρα προληπτικά μέτρα ούτε σχεδίασε με αποτελεσματικό τρόπο την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεσθεί.
Αυτό ακριβώς επισημαίνει η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή την συλλογική προσφυγή που κατέθεσε πριν δυο χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η θεραπεία του συνολικού προβλήματος με την εφαρμογή –μεταξύ άλλων- ενός σχεδίου πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς είναι επιχειρησιακά εφικτή παρά τις, σκόπιμα προβαλλόμενες, δυσκολίες!
Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η ύπαρξη ουσιαστικής και συνεχούς πολιτικής βούλησης ικανής να άρει όλα τα υπαρκτά ή κατασκευαζόμενα εμπόδια και να θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη σχεδιασθεί και έχουν τύχει της αποδοχής των εμπλεκόμενων φορέων.
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε:
 • συνεχή και συστηματικό έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό
 • συνεχή επανέλεγχο συμμόρφωσης, 
 • δημοσιοποίηση των εκθέσεων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στο διαδίκτυο
 • βελτίωση εξοπλισμού, παροχή μέσων και πόρων,
ώστε να αντιληφθούν οι επιχειρήσεις ότι δεν έχουν άλλη λύση από τη συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία και στους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί.
Επιπλέον, ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ρύπανση,  είναι εκ του νόμου υποχρεωμένες να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, καταβάλλοντας το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, υπό το συντονισμό της αρμόδιας εθνικής αρχής, επενδύοντας παράλληλα σε καθαρές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.
Η Κυβέρνηση :
 1. Έχει τη δυνατότητα και οφείλει να αντιμετωπίσει την επίκληση της αδυναμίας χρηματοδότησης των ενεργειών αυτών εκ μέρους των επιχειρήσεων, λόγω οικονομικής συγκυρίας, με  αξιοποίηση φορολογικών και λοιπών κινήτρων (πλην επιχορηγήσεων).Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι το Κράτος, από την πρώτη αδειοδότηση βιομηχανίας στην περιοχή και διαχρονικά, έμμεσα υπέθαλψε κατά συρροή εγκλήματα εναντίον του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 2. Έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τα έργα διάθεσης ασφαλούς πόσιμου νερού σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές και κατάλληλου νερού στην βιομηχανία και στους αγρότες με τη διασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού.
 3. Έχει τα μέσα να υλοποιήσει μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, κατά προτεραιότητα στο έδαφος και στα επιφανειακά νερά και στον υδροφόρο ορίζοντα.  
 4. Έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα σχεδιασμού της περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου  με την έγκριση ενός χωροταξικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής, με την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων, την χωροθέτηση χώρου επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων και με την οριοθέτηση της Ζώνης Προστασίας του Ασωπού ποταμού, ενέργειες που υποσχέθηκε από τις αρχές του 2010.
Όλα αυτά θα είχαν υλοποιηθεί έγκαιρα αν τα αρμόδια Υπουργεία διέθεταν διαχρονικά:
 • Σταθερή πολιτική βούληση και συνέχεια στην εφαρμογή των πολιτικών
 • Ικανότητα προγραμματισμού και υλοποίησης του σχεδιασμού
 • Μηχανισμούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των σχεδίων διαχείρισης
 • Διοικητική Οργάνωση και Μέριμνα  
 • Ανεξαρτησία από οποιεσδήποτε πιέσεις
 • Ενιαία και συντονισμένη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

Σήμερα, η Κυβέρνηση καλείται
1. Να αναλάβει τις εκκρεμείς διαχρονικές ευθύνες του Κράτους και να συμμορφωθεί στις επιταγές του ΕΕΚΔ, που μεταξύ άλλων αναφέρει στη σχετική του απόφαση:
«Με την στόχευση της διασφάλισης επιτυχημένων ενεργειών, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της υγείας, τα κράτη μέλη, υποχρεούνται ,σε συνεργασία είτε και ανεξάρτητα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε: μεταξύ άλλων:
 • Να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο για την υγεία.
 • Να παρέχουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για την προαγωγή της υγείας και την εμψύχωση των πολιτών, να ανταποκρίνονται στα θέματα προστασίας υγείας.
 • Να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες, καθώς και ατυχήματα.»
2. Να αντιληφθεί ότι δυσχέρειες στον συντονισμό των αρμοδίων φορέων και οργάνων της Πολιτείας, οι ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό, η κακή διαχείριση των υδατικών πόρων και αποβλήτων, τα υπαρκτά προβλήματα στον έλεγχο των βιομηχανιών και η απουσία των κατάλληλων πρωτοβουλιών, σχετικά με την παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο νερό, που τα συναρμόδια Υπουργεία επικαλέστηκαν, όχι μόνο δεν έπεισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αλλά ακόμα περισσότερο δεν έχουν πείσει τον Έλληνα Πολίτη, που έχει απολέσει πλήρως την εμπιστοσύνη του, όπως καθημερινά αποδεικνύεται.

Κατόπιν αυτών, το CISD υποβάλλει στα συναρμόδια Υπουργεία τα ακόλουθα ερωτήματα:
 1. Πότε θα τεθεί ασφαλές όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό;
 2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων διάθεσης ασφαλούς πόσιμου νερού σε όλες τις πληγείσες περιοχές;
 3. Πότε θα διατεθεί ασφαλές βιομηχανικό και αρδευτικό νερό;
 4. Ποιες είναι οι προβλέψεις του διαχειριστικού σχεδίου της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ασωπού (Στερεάς Ελλάδας) ως προς τηναπορρύπανση του Ασωπού και του υδροφόρου ορίζοντα;
 5. Ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για την Επεξεργασία των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, βραχυπρόθεσμα, μεσο και μακροπρόθεσμα;
 6. Πότε θα εγκριθούν οι μελέτες για τη δημιουργία χώρων ασφαλούς διάθεσης των βιομηχανικών και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, που από διετίας έχουν υποβληθεί, ώστε αφενός να δοθεί ικανοποιητική λύση για την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου να μη διαφεύγουν σημαντικά κονδύλια στο εξωτερικό, με ότι αυτό σημαίνει για την εθνική οικονομία, ιδίως, σε αυτή δύσκολη περίοδο που περνάμε;
 7. Πόσες βιομηχανίες έχουν συμμορφωθεί στην ΚΥΑ του Ασωπού, που έχει θέσει όρια και παραμέτρους για την απόρριψη υγρών αποβλήτων στον ποταμό και έχουν ανανεώσει τις περιβαλλοντικές του αδειοδοτήσεις σε αυτά;
 8. Πότε θα θεσμοθετηθεί η ζώνη προστασίας του Ασωπού, στη βάση μελέτης που έχει ήδη ολοκληρωθεί;
 9. Πότε θα θεσμοθετηθούν Επιχειρηματικά Πάρκα εντός της «άτυπης» βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων-Σχηματαρίου;
 10. Πότε θα ανατεθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Οινοφύτων;
 11. Με πόσους Επιθεωρητές θα συνεχισθεί το έργο των ελέγχων, όταν η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος φαίνεται να αποδυναμώνεται πλήρως με τον σχεδιαζόμενο νέο οργανισμό του ΥΠΕΚΑ και να αποδιοργανώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες; Όταν, μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι καταργείται ο προβλεπόμενος Τομέας Επιθεωρητών Στερεάς Ελλάδας;
 12. Με ποια μέτρα σκοπεύουν να αντιδράσουν μετά την καταδικαστική απόφαση του ΕΕΚΔ;

Κύριοι, αρμόδιοι θεσμικοί και υπηρεσιακοί των συναρμόδιων Υπουργείων, το CISD σας ενημερώνει, εκ προοιμίου, ότι:
 • τα ανωτέρω ερωτήματα δεν ανήκουν στη σφαίρα των θεωρητικών, μικροπολιτικών πυροτεχνημάτων-ανακοινώσεων, αλλά απασχολούν τους Πολίτες αυτής της χώρας και όχι μόνο των θιγόμενων περιοχών,
 • οι τεκμηριωμένες, απαντήσεις, εντός του εκ του νόμου οριζόμενου χρονικού διαστήματος, αποτελούν την ελάχιστη υποχρέωσή σας έναντι της διαχρονικής ευθύνης που σας βαραίνει,
 • η ενδεχόμενη αποφυγή απάντησης στα παραπάνω ερωτήματα δεν θα επιδέχεται πλέον καμίας δικαιολογίας,
 • οι Πολίτες, μεμονωμένα ή μέσω των οργανώσεών τους, θα έχουν κάθε λόγο να ασκήσουν πλέον τα έννομα δικαιώματά τους
 • το CISD θα ζητήσει τον συστηματικό έλεγχο των πολιτικών και διοικητικών σας πράξεων, τηρώντας κατά γράμμα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα ασκήσει τα έννομα δικαιώματά του, ως φορέας που συστάθηκε με σκοπό την υποστήριξη των διεκδικήσεων αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, προσφεύγοντας –εφόσον απαιτηθεί- στα αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.
  
Για το ΔΣ του CISD
Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013Με 25 βραβεία σε Επιστήμονες, Οργανισμούς, Δήμους, Επιχειρήσεις και Μέσα Ενημέρωσης, γιόρτασε το ECOCITY την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον


Με ενθουσιώδη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 στο ΘΕΑΤΡΟΝ του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, μεταδίδοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2013 .

Εκδήλωση με ιδιαίτερο ύφος και χαρακτήρα, η Τελετή Απονομής των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013, ανέδειξε το όραμα και την έμπνευση για την ανατροπή των όσων μέχρι τώρα ήταν ανεκτά ή παραβλέπονταν και συνέβαλλαν στην υποβάθμιση κάθε φυσικού πόρου και τον ευτελισμό της ζωής των πολιτών.

Η αυλαία της βραδιάς άνοιξε με την μαγευτική ερμηνεία της μεσόφωνου Ινές Ζήκου, και του Χορευτή Στέλιου Κατωπόδη, για να ακολουθήσει ένας πρωτότυπος τηλε-διάλογος της Κατερίνας Λάσπα, ως εισαγωγή στη Τελετή, όπως την σκηνοθέτησε Νίκος Β. Κροντηράς που με έμπνευση δημιούργησε την εικόνα αλλά και κάθε οπτική αναφορά που αναδεικνύει τις αξίες των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, με επίκεντρο τους βραβευόμενους και τις δράσεις τους για τις οποίες διακρίθηκαν.

Την εκδήλωση απονομής των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013, παρακολούθησε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιστημονικής Κοινότητας, των Επιχειρήσεων και των Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και Μέλη και Καλεσμένοι του ECOCITY.

Το Βραβείο Ζωής ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 απονεμήθηκε στο Δημήτρη και στη Γωγώ Φοίτου για την αφοσίωσή τους στην βοτανολογία και την επιστημονική τεκμηρίωση της γενετικής ποικιλότητας της Ελληνικής Χλωρίδας...

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιδιώκουν να συμβάλλουν στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης. Η καθιέρωση των Βραβείων ήταν ουσιαστική και επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης της Κοινωνικής Συμμετοχής και Προσφοράς στο Περιβάλλον, που αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, έρευνας, ενεργειών και επικοινωνίας.

Ο Θεσμός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγει την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώσεων και φορέων στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον.


Παρουσίαση του Αγαλματιδίου ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 «Το Φυσικό μας Αποτύπωμα»
Το αγαλματίδιο φιλοτεχνήθηκε από σπουδαστές του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Κυράτση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τηρώντας τους περιορισμούς για δημιουργία που αναδεικνύει το σύστημα αξιών ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, κατασκευάζεται  αποκλειστικά από φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά και αποτελεί εργασία νέου ή νέων μη πρωτοπροβεβλημένων –ακόμα - δημιουργών.

Τα αγαλματίδια  τιτλοφορούνται « Το Φυσικό μας Αποτύπωμα» είναι μαρμάρινα σε ξύλινη βάση και θα κατασκευαστούν όλα στο Εργαστήριο αριθμημένα όσα και οι διακρίσεις.

Το σκεπτικό και ο οδηγός έμπνευσης σύμφωνα με τους δημιουργούς είναι ότι « όλες οι δράσεις με οικολογικό περιεχόμενο αποτελούν φυσικά αποτυπώματα, σημάδια που μένουν ανεξίτηλα στον χρόνο με απώτερο σκοπό την μετάδοση οικολογικών μηνυμάτων από γενιά σε γενιά». Επιπλέον « το ιστορικό βάρος που φέρει το φυσικό υλικό του μαρμάρου(βλ. αρχαία ελληνική γλυπτική)σε συνδυασμό με την οικολογική συνείδηση που καλλιεργείται στην σύγχρονη Ελλάδα προσδίδουν στο αγαλματίδιο του «αποτυπώματος-δένδρου» την αίγλη που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος που δρα και πράττει οικολογικά». 


Τα Βραβεία 

OIKOΠOΛIΣ 2013 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φοίτος Δημήτρης και Γωγώ Καμάρη Φοίτου για την αφοσίωσή τους στην βοτανολογία και την επιστημονική τεκμηρίωση της γενετικής ποικιλότητας της Ελληνικής Χλωρίδας


ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ
ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Υβριδικής Μονάδας Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τεχνολογιών Υδρογόνου» των Π. Ζέρβα, Ηλ. Σαρίμβεη, Γ. Παλυβού και Ν. Μαρκάτου

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 3013 ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
Γιώργος Γιαννής, Συγκοινωνιολόγος ,Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την επιστημονική και διεθνή του δραστηριότητα συνολικά

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Κωνσταντίνα Κατσάνου, Διδάκτωρ Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών "Περιβαλλοντική Υδρογεωλογική Ερευνα της Λεκάνης του Λούρου Ποταμού»

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 
Παναγιώτα Νικολάου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας ,Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, "Χημική Σύσταση Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Κύπρο", επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Μιχαλόπουλος

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Προπτυχιακή εργασία, Τέττας Κωνσταντίνος, ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών & Θαλάσσιων Εργων , ''Γηγενής Παρουσία Χρωμίου στα Υπόγεια Νερά της χώρας, με Εμφαση στη Λεκάνη του Ποταμού Ασωπού'', επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Δερματάς.
Μεταπτυχιακή εργασία, Αγγελίτσα Βαρβάρα, ΕΜΠ, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, Εργαστήριο Τεχν.Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, «Διερεύνηση Εδαφικών Υποχωρήσεων λόγω Υπεραντλήσεων Υπόγειων Νερών στον Δήμο Αμυνταίου, επιβλέπων Αν. Καθηγητής Δημήτρης Ρόζος

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
Μαρία Αγγελίδου και Ειρήνη Φαραντάτου, ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, «Πείραμα Πολυκατοίκησης – Καλλιεργώντας το Αστικό Κέλυφος», επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
Μάρκος Κλαδευτήρας, ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, "Εκτίμηση Επιπτώσεων της Παραβατικότητας στη Στάθμευση με Χρήση Προσομοίωσης", επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνίου

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ για την πρωτοβουλία ReThink Athens

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για την επιλογή & συστηματική εφαρμογή τεσσάρων περιβαλλοντικών αξόνων δράσης

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΙΩΝ για την μελέτη Περιβαλλοντικής Παρέμβασης Ευρύτερης Περιοχής Παλαιών Φυλακών – Σύνδεση με Ποταμό Ληθαίο

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ για το Βιοκλιματικό Σχολείο Καρέα

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
INTERAMERICAN για την πρωτοβουλία συμμετοχής ως ιδρυτικού μέλους στις “Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση” της UNEP FI

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
COCO MAT AE για την μετακίνηση και μεταφορά με ποδήλατο

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΔΕΠΑ ΑΕ, Αεριοκίνηση, η κίνηση των οχημάτων με φυσικό αέριο και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ για το «Πράσινο Καραβάνι: H δύναμη της Αειφόρου Συνέργειας»

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ για τη συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Ερυνών στην έρευνα για την Μαύρη Πεύκη

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
«CSR REVIEW» του Εκδοτικού Οργανισμού DIRECTION ΑΕ, για τη συνεχή εκδοτική παρουσία αφιερωμένη στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Πράσινη Οικονομία

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
www.naturanrg.gr για την πληρότητα και δημιουργικότητα στη διαδικτυακή ενημέρωση

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
«Χωρίς Αυτοκίνητο» της ΕΤ3

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
«Φωνή της Ελλάδας» Διεθνών Εκπομπών ΕΡΑ

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΕΝΘΕΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Οικολογικά Ροδιακά» για την εβδομαδιαία συστηματική έκδοση της ΡΟΔΙΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Γιάννης Καλλίτσης για τις «Οικολογικές Σελίδες» της Φωνής της Ελλάδας ΕΡΑ
Περισσότερα για τον θεσμό ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ

Ο θεσμός των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ δημιουργήθηκε το 2005 και εδραιώθηκε από τον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, με στόχο την επιβράβευση του ευ πράττειν, την προαγωγή της ευγενούς άμιλλας και την ηθική υποστήριξη της προσπάθειας για το άριστον με προσανατολισμό το περιβάλλον.

Κεντρική ιδέα των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ότι η κάθε ενέργεια με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος που ξεπερνά το καθήκον είναι αξιέπαινη ανεξαρτήτως δαπάνης ή έκτασης.
Οι υποψηφιότητες για βράβευση, αξιολογούνται πολλαπλά από επιτροπές προσωπικοτήτων και εκπροσώπων φορέων με συγκεκριμένα και γνωστά στους διαγωνιζόμενους κριτήρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διοργάνωση των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης, είναι έργο που προσφέρεται εθελοντικά από όλους καθώς και τα μέλη των Επιτροπών.


ΣΑΓΙΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ... Καύσιμα με πολύ παρασκήνιο !!!
Αποδεικνύεται τελικά ότι πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα καθορίζουν την τύχη μέρους της παράκτιας ζώνης της Ηγουμενίτσας, όπως είχε διαγνώσει από το 2011 η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχε κρίνει την περιβαλλοντιική αδειοδότηση μονάδας ασφαλτικών μη σύννομη και από τότε είχε συναντήσει την αντίδραση και τις πιέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ !!!!Στην προχτεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ακούστηκαν λόγια που μέχρι πρότινος αποτελούσαν ψιθύρους...

Η υπόθεση των αποθηκών καυσίμων στη Θεσπρωτία πάει πολύ πιο πέρα από το περιβαλλοντικό μότο «τα ψάρια δεν πάνε με τις πίσσες» που κυριάρχησε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην τοπική πολιτική σκηνή και που παρέπεμπε στην αντίθεση όλων των πολιτικών και κοινωνικών φορέων στη χωροθέτηση μονάδας ασφαλτικών σε μια ιχθυοκαλλιεργητική περιοχή, στη Σαγιάδα. Οι άλλες παράμετροι της υπόθεσης αναδείχτηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που κλήθηκε να πάρει απόφαση για τη χωροθέτηση μονάδας πετρελαιοειδών (και όχι ασφαλτικών, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης) σε μια εναλλακτική θέση, στη «Γωνιά» του δήμου Θεσπρωτίας, μετά από αίτημα του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη. Η προσπάθεια της περιφερειακής αρχής όμως να αποφασίσει για τη συγκεκριμένη εναλλακτική θέση απέτυχε. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο περιορίστηκε στο να επιβεβαιώσει την απόφασή του για μη λειτουργία της μονάδας ασφαλτικών στη Σαγιάδα! ... και για την ιστορία: 

Τον Νοέμβριο του 2011 η πρώην γενική γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα υπέγραψε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη μονάδα ασφαλτικών στη Σαγιάδα της εταιρίας «Ασφαλτικά ΑΒΕΕ», προκαλώντας μια θύελλα αντιδράσεων που οδήγησε στην κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας και την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Μετά την υπογραφή της κ. Γεωργακοπούλου, ψηφίστηκε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο ιχθυοκαλλιεργειών με τη Σαγιάδα να θωρακίζεται ως ιχθυοκαλλιεργητική περιοχή. 

Οι αντιδράσεις των φορέων οδήγησαν τότε την ειδική γραμματέα Περιβάλλοντος Μαργαρίτα Καραβασίλη σε «πάγωμα» της επένδυσης. Η κα Καραβασίλη δε, έθετε το ζήτημα της εναλλακτικής χωροθέτησης για την επένδυση. 

Όλα «ξεπάγωσαν» τον Αύγουστο του 2012 με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Ασημάκη Παπαγεωργίου να υπογράφει την άδεια ίδρυσης στην «Ασφαλτικά Ελλάδας Α.Ε.». 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Θεοδωρίδης ανέλαβε να επιλύσει το θέμα της Σαγιάδας και έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης την αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης μονάδας καυσίμων εντός της Θεσπρωτίας. 

Έχοντας ανά χείρας μια μελέτη του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), ως η καταλληλότερη θέση για αποθήκες καυσίμων προκρίθηκε η «Γωνιά». Με τη λύση αυτή συμφώνησε και ο περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης. Και οι δύο υποστήριξαν ότι θα πρόκειται για αποθήκες πετρελαιοειδών και όχι ασφαλτικών και ότι θα γίνει δημόσιος, ανοιχτός διαγωνισμός για το ποιες εταιρίες θα αναλάβουν τις αποθήκες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν κλήθηκε να επικυρώσει αυτή την πολιτική συμφωνία των δύο ανδρών. Η συζήτηση όμως στο συμβούλιο δεν ήταν… περίπατος για τον περιφερειάρχη...

Σύνδεση των δύο υποθέσεων 

Καταρχήν, έγινε σαφές ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υπόθεσης της Σαγιάδας και των αποθηκών καυσίμων στη «Γωνιά». «Ο κ. Θεοδωρίδης μου ζήτησε να φέρω το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βρίσκεται σε εκκρεμότητα στο ΣτΕ η προσφυγή. Το ΣτΕ ζήτησε μια τοποθέτηση για εναλλακτική χωροθέτηση. Το ΣτΕ λέει ότι αν δεν υπάρχουν και άλλες προτάσεις, θα τα βάλουμε στη Σαγιάδα» δήλωσε ο κ. Καχριμάνης. Η δήλωση αυτή του περιφερειάρχη ήταν που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Καταρχήν, ο επικεφαλής της μείζονα αντιπολίτευσης Βαγγέλης Αργύρης έκρινε ότι δεν μπορεί να προηγείται η απόφαση του γενικού γραμματέα. Εκτίμησε δε ότι «αν ο κ. Θεοδωρίδης ήθελε να προστατέψει τη Σαγιάδα, θα μπορούσε να ανακαλέσει την απόφαση». Απευθυνόμενος δε προς τον κ. Καχριμάνη τον κατηγόρησε ότι δίνει στον γενικό γραμματέα το άλλοθι της διαβούλευσης. 

Την έκπληξή τους για τη σύνδεση της Σαγιάδας με τη «Γωνιά» εξέφρασαν όλοι οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Από την παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. στην Ήπειρο» ο Γιάννης Παπαδημητρίου ανέφερε ότι «δεν μπορεί το δικαστήριο να βάζει όρους εναλλακτικής λύσης. Κάποιος άλλος βάζει όρους. Το πολιτικό σύστημα και όχι το δικαστικό. Κάποιοι είπαν στον κ. Θεοδωρίδη ή θα βρείτε κάτι ή θα κόψετε το λαιμό σας. Με ποια εμπιστοσύνη οι κάτοικοι να συζητήσουν το θέμα και να πιστέψουν ότι είναι μόνο για καύσιμα (και όχι για ασφαλτικά), όταν γίνεται ευθεία σύνδεση με τη Σαγιάδα;». 

Το σίγουρο είναι ότι οι κάτοικοι δεν έχουν εμπιστοσύνη. Το είπαν ξεκάθαρα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. «Κανένας δεν μας διασφαλίζει ότι όταν θα τοποθετηθούν οι αποθήκες πετρελαίου, δεν θα έρθουν και τα ασφαλτικά» είπαν. Ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στις δύο αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσθέτοντας ότι «η συζήτηση αφορούσε για εγκαταστάσεις πετρελαίου και όχι ασφαλτικών» ενώ μίλησε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επίμαχης έκτασης, αναφέροντας ότι μέρος της αποτελεί δημοτική περιουσία. Το παρών στη συνεδρίαση το έδωσαν και δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καυσίμων στην περιοχή και οι οποίοι προφανώς δεν θέλουν και άλλον ανταγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε γνωστό ότι στην περιοχή της Γωνιάς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπάρχουν προεγκρίσεις αδειοδοτήσεων για μονάδες πετρελαιοειδών –η μία αφορά πλωτή μονάδα από την οποία σχεδιάζεται διοχετεύεται το πετρέλαιο με αγωγό στην Πλαταριά. 

Οι δύο αυτές προεγκρίσεις αδειών χρησιμοποιήθηκαν από την περιφερειακή αρχή ως απόδειξη για το δίκαιο του αιτήματός της: της χωροθέτησης νέας μονάδας καυσίμων στη Γωνιά. Όπως σημειώνεται και στη σχετική ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προέκυψε ότι υπάρχουν άδειες για τη συγκεκριμένη θέση και κατά το 2001 και κατά το 2003, ενώ ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηγουμενίτσας, το οποίο μάλιστα έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για να αποκρουστούν οι θέσεις για εγκατάσταση μονάδας στη Σαγιάδα». Το ερώτημα βέβαια παραμένει: Αν η περιφερειακή αρχή θεωρεί ότι αρκούσαν αυτές οι δύο άδειες και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τότε γιατί χρειαζόταν την πολιτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου; 


ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: «ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ»

Και αναφορές σε μεγαλοεπιχειρηματίες… 

Αίσθηση προκάλεσαν στην προχτεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου οι αναφορές σε ονόματα πολιτικών και επιχειρηματιών, με την πλειοψηφία και τη μείζονα αντιπολίτευση να διατυπώνουν αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης αναφέρθηκε στο ιστορικό των πιέσεων που είχαν ασκηθεί στο παρελθόν για να συναινέσει στην εγκατάσταση μονάδας ασφαλτικών στη Σαγιάδα. Κατονόμασε μάλιστα τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τις ίδιες πιέσεις είχε δεχτεί και η πρώην γενική γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα. Η αναφορά στον κ. Σηφουνάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μείζονα αντιπολίτευσης Βαγγέλη Αργύρη, ο οποίος δήλωσε ότι θα καταγγείλει δημόσια τον κ. Σηφουνάκη αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί του περιφερειάρχη. 

Δεν ήταν η μοναδική στιγμή έντασης. Ο διάλογος μεταξύ του περιφερειάρχη και του περιφερειακού συμβούλου και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κασσή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρων. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Κασσής ανέφερε: «Δεν είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του Βαρδινογιάννη και του Μελισσανίδη» για να πάρει την απάντηση από τον κ. Καχριμάνη: «Ούτε του Μπακατσέλου». Ο κ. Κασσής καταλόγισε πολιτική σκοπιμότητα στην αναφορά του ονόματος του κ. Μπακατσέλου, καθώς ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι πεθερός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Βενιζέλου. 

Αναμφίβολα οι αλληλοκατηγορίες δημιουργούν ένα κλίμα και σίγουρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος βρίσκεται πίσω από την εταιρία «Ασφαλτικά Ελλάδας Α.Ε.». Ενδιαφέρουσα όμως ήταν και άλλη μια παρατήρηση εκ μέρους του κ. Καχριμάνη. Ο περιφερειάρχης άφησε αιχμές για τη σκοπιμότητα δημιουργίας δεξαμενών καυσίμων δίπλα στα σύνορα. «Στα σύνορα, δεξαμενές καυσίμων σημαίνει λαθρεμπόριο» τόνισε. 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Η Δικαιοσύνη τιμά το περιβάλλον ... με παραίνεση προς τους λειτουργούς της για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CISD


ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ & ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις εγκυκλίους του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, κ. Δημήτρη Δασούλα, σχετικά με το “Αυτόφωρο για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα” καθώς και την άμεση αφαίρεση αδειών λειτουργίας, όπου παραινεί τους δικαστικούς λειτουργούς να εφαρμόσουν το νόμο !

Η πάταξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, με τη διαδικασία του αυτόφωρου και η εκδίκαση τους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (όπως θεσπίστηκε με νόμο του 2011 για την “Προστασία του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου”) αποτελεί βασικό εργαλείο της Πολιτείας, καθώς μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά εάν εφαρμοστεί για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο σχετικός νόμος !

Το μέτρο αυτό είναι δυνατό να εφαρμοσθεί εφόσον υπάρξει ουσιαστική ενδυνάμωση των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, τόσο ως προς τις αρμοδιότητες, όσο κυρίως ως προς τη στελέχωση, ειδικά –μάλιστα- με την ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία ως κατεξοχήν εθνική αρχή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων έχει ήδη αναλάβει την αρμοδιότητα της διενέργειας προανάκρισης σε κάθε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης !

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ανάδειξης σοβαρών περιβαλλοντικών εγκλημάτων -με την αυτοθυσία ολίγων, αλλά επίλεκτων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- παραμένει επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που συνεχώς επιδεινώνεται, με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και στην οικονομία, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους εκπτώσεων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και χαλάρωσης των ελέγχων, όπως αυτές που βιώνουμε !

Το Σύνταγμα των Ελλήνων (άρθρο 24) έχει θεσπίσει «την θεμελιώδη αρχή της πρόληψης της βλάβης του φυσικού περιβάλλοντος, χάριν της οικολογικής ισορροπίας και της διατηρήσεως αυτού και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνον της παρούσας γενεάς αλλά και των επομένων», ενώ η νομοθεσία μας προβλέπει, τόσο ποινικές κυρώσεις σε βάρος των δραστών περιβαλλοντικών εγκλημάτων, όσο και περιβαλλοντική ευθύνη για το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στους φορείς εκμετάλλευσης οι δραστηριότητες των οποίων έχουν προκαλέσει ρύπανση ή εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά.

Το CISD καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας:

1. Να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα τις υπηρεσίες που έχουν ταχθεί ως θεματοφύλακες της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διατηρώντας πλην των άλλων την αυτονομία της σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο υπό σύνταξη οργανόγραμμα σχεδιαζόμενα.

2. Να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές δεσμεύσεις, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική προστασία.

3. Να αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία μας για τα περιβαλλοντικά αδικήματα, αλλά και για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

4. Να προωθήσει άμεσα την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη, με την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων ΚΥΑ σχετικά με την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια της περιβαλλοντικής ζημιάς.

5. Να καθιερώσει την δημοσιοποίηση όλων των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται στη περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και να προβάλει αυτές που ελέγχονται να την τηρούν.

6. Να προβεί στην άμεση προώθηση της εφαρμογής του Ν. 4014/11, ως προς τις διατάξεις που αφορούν στην απλούστευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων με προτεραιότητα την εφαρμογή του θεσμού της περιβαλλοντικής ενημερότητας των επιχειρήσεων.

7. Να διασφαλίσει πόρους για την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς σε κάθε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο ρυπαίνων καθώς και για την άμεση απομάκρυνση κάθε είδους αποβλήτων που εγκαταλείπονται από βιομηχανίες που κλείνουν, ή/και που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα

8. Να εντείνει τους ελέγχους προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές, αλλά και ειδικά στις παραμένουσες ή αναφυόμενες χωματερές.

9. Να καταστήσει σαφές προς τις δασικές υπηρεσίες της χώρας ότι εάν διαπιστώσουν παραβάσεις (ανέγερση κτισμάτων εντός δασών, περιφράξεις, υλοτόμηση, εκχέρσωση, κ.λπ.) οφείλουν να συλλαμβάνουν τους υπαίτιους.

10. Να αντιληφθεί, ως οφείλει, την εξαιρετική σημαντικότητα του καθοριστικού ρόλου του στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, χωρίς καμιά έκπτωση, για οποιονδήποτε λόγο από οπουδήποτε και αν προωθείται, ανατάσσοντας την ήδη χωλαίνουσα λειτουργία του.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε για να ανατρέψουμε τα κυρίαρχα - μη βιώσιμα - πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, να ανατρέψουμε παρωχημένες νοοτροπίες και για να προχωρήσουμε σταθερά προς μια άλλη ανάπτυξη, την ΑΕΙΦΟΡΟ !!!Παγκόσμια Ημέρα για το ΠεριβάλλονΚάποτε, σε κάποια πόλη της Ελλάδας, σε εκδήλωση για το περιβάλλον, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας, καταφθάνει καλεσμένος μεγαλόσχημος οικολόγος – από αυτούς που μιλάνε πολύ χωρίς να λένε τίποτα. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη ρύπανση στο σύγχρονο ελληνικό αστικό περιβάλλον και ειδικότερα σε αυτή που προκαλείται από αιωρούμενα σωματίδια, ένα είδος ρύπανσης που τείνει να αποτελέσει την κορυφαία περιβαλλοντική πληγή για πολλές πόλεις, με απρόβλεπτες συνέπειες στην υγεία των πολιτών αλλά και στην εθνική οικονομία – όπου αντανακλούν άμεσα όλα τα μεγάλης κλίμακας προβλήματα υγείας.
Με αφορμή ανακοινωθέντα αποτελέσματα μελέτης και μετρήσεων σε κάποια πόλη – που κατά το μάλλον ή ήττον θα επιβεβαιωθούν στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις μεγέθους 100 – 200 χιλιάδων κατοίκων – τα οποία κατέδειξαν ότι η κυριότερη πηγή ρύπανσης είναι τα αυτοκίνητα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% με τις βιομηχανίες να ευθύνονται για το 25 %, ο «ηγέτης των οικολογικών κινημάτων» έκανε κάποιες προτάσεις.
Δήλωσε λοιπόν, ο μεγαλόσχημος ότι η λύση είναι ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων και η επέκταση της χρήσης των ποδηλάτων, καθώς το ανάγλυφο της πόλης ευνοεί το πετάλι, και ο λαός χειροκρότησε θερμά. Προχώρησέ μάλιστα το ζήτημα παραπέρα. Είπε ότι θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλίες για εκστρατείες ενημέρωσης με χάπενιγκς, ενημερωτικά φυλλάδια, καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κ.τ.λ. μίλησε για την ανάγκη αύξησης της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς . «Αν δεν πείσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητό του, τότε δεν υπάρχει ελπίδα» δήλωσε περίπου.
Σε ερώτηση μου, αν τα πολύ σωστά και πολιτικώς ορθά που ανέφερε, είναι αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος ή δημιουργούν απλά συνείδηση η οποία σε βάθος χρόνου ίσως βοηθήσει, απάντησε με το μεγαλειώδες: «είμαι τριάντα χρόνια οικολόγος, ξέρω τι λέω».
ΟΚ, για να δούμε στο χαρτί τι προτείνει ο «τριάντα χρόνια οικολόγος»: Ας κάνουμε δυο πράξεις λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι πείθουμε το 20% των κατοίκων να σταματήσει τη χρήση αυτοκινήτου και να κάνει ποδήλατο. Αυτομάτως θα έχουμε περιορισμό της ρύπανσης από αιωρούμενα κατά (20% x 60%) = 12%! Για να το πετύχουμε αυτό θα χρειασθούν εκατοντάδες ομιλίες, θα δαπανηθούν χρήματα σε εκστρατείες, διαφημίσεις, χάπενιγκς, εκδόσεις, εκδηλώσεις και μερικά χρόνια (πέντε; δέκα;) να πείσουμε τους πολίτες να μην πάν καβάλα στην καφετέρια…
Από την άλλη, αν η πολιτεία επέβαλε την εφαρμογή του νόμου στις πέντε – έξι βιομηχανίες της περιοχής, θα είχαμε σε ένα έως δύο χρόνια, μείωση των ρύπων κατά 20 % τουλάχιστον. Προφανώς το 20 είναι μεγαλύτερο του 12 και το παίρνεις άμεσα και όλο μαζί. Αν μάλιστα συνδυάσεις και τα δύο, σε δέκα χρόνια θα έχεις μείωση των ρύπων πάνω από 30%.

Γιατί δεν ασχολήθηκε ο κύριος με την βιομηχανία; Θα γίνω κακός: ποιος κάθεται τώρα να ασχοληθεί με προσπάθειες συμμόρφωσης της βιομηχανίας. Δύσκολη δουλειά και δεν έχει και “χρήμα” για ΜΚΟ που θα αναλάβουν “εθελοντικά” τις εκστρατείες!!!Γι’ αυτό σας λέω, ας είστε περισσότερο υποψιασμένοι κάτι τέτοιες παγκόσμιες μέρες. Πολλά ακούγονται και είναι σωστά αλλά τα προβλήματα και οι λύσεις τους μερικές φορές δεν είναι προς τα εκεί που σας δείχνουν. Διότι ο οικολόγος κι ο φούρναρης διαφέρουν σημαντικά. Έτσι, αν για τον δεύτερο τα 30 χρόνια εμπειρίας είναι το παν, για τον πρώτο μπορεί να είναι χάσιμο χρόνου για μεγάλο χρονικό διάστημα!

Διότι η οικολογία, όπως και η πολιτική, χρήζει κυρίως σοβαρότητας και δευτερευόντως μεγαλοσχημόνων.

----------------------------------------------------------


του Παντελή Μήτσιου

"Γι’ αυτά δεν θα γράφουν επί μέρες οι εφημερίδες και δεν θα γυριστούν τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και συζητήσεις. Δεν θα πέσουν μολότοφ, δεν θα κινητοποιηθούν ΜΑΤ και δεν θα εκδράμουν διαδηλωτές από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Δεν θα γίνουν πολυσέλιδα αφιερώματα σε περιοδικές εκδόσεις ούτε θα αναδειχθούν λαϊκοί ήρωες. Δεν θα αποκλειστούν δρόμοι, δεν θα καούν λάστιχα, δεν θα ονομασθούν χωριά «Γαλατικά». Δεν θα ξεσηκωθούν αγανακτισμένοι οικολόγοι, δεν θα ξεσπαθώσουν επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, δεν θα διχασθεί η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα ούτε θα απασχολήσουν διχαστικά τοπικές κοινωνίες που αβαντάρονται πολιτικά από κόμματα και επαγγελματίες ακτιβιστές.

Κι όμως, τα νερά – υπόγεια, επιφανειακά, γλυκά, αλμυρά – κινδυνεύουν εξίσου, επικερδείς δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, πλήττονται, το κράτος δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος, οι τοπικές κοινωνίες δεν ερωτήθηκαν ποτέ, η υγεία δεν προστατεύεται και οι υγειονομικοί κανόνες δεν τηρούνται. Κι όμως το φυσικό περιβάλλον δέχεται βαρύτατα και συνεχή πλήγματα.

Δεν γίνεται λόγος για μια ή δύο ή τρεις περιπτώσεις. Ούτε καν για μερικές δεκάδες. Δεν περιορίζονται γεωγραφικά σε μια περιοχή και έχουν επίσης εθνική σημασία. Απλώνονται από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα και ρυπαίνουν παντού.
Που συμβαίνουν αυτά; Δίπλα μας. Περισσότερα από τρεις χιλιάδες ελαιοτριβεία, ελαιουργεία και τυροκομεία σε κάθε γωνία της Ελλάδας, σε βουνά, πεδιάδες και ακτές αποθέτουν τα σχεδόν ανεπεξέργαστα απόβλητά τους σε ρέματα, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, στο έδαφος, σε σκάμματα, σε πηγάδια και γεωτρήσεις. Τόνοι ρυπαντικού φορτίου και ελαίων δεσμεύουν οξυγόνο, σαπίζουν και όζουν, προκαλούν ευτροφισμό και αργό θάνατο οικοσυστημάτων, κάνουν αβίωτο τον βίο περιοίκων, ξεραίνουν καλλιέργειες, δηλητηριάζουν το χώμα, ρυπαίνουν υπόγειους υδροφορείς και προκαλούν έμμεσα ανυπολόγιστες οικονομικές καταστροφές" ...

περισσότερα: Οι άγνωστες “Σκουριές” . . .