Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Η Δικαιοσύνη τιμά το περιβάλλον ... με παραίνεση προς τους λειτουργούς της για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CISD


ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ & ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις εγκυκλίους του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, κ. Δημήτρη Δασούλα, σχετικά με το “Αυτόφωρο για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα” καθώς και την άμεση αφαίρεση αδειών λειτουργίας, όπου παραινεί τους δικαστικούς λειτουργούς να εφαρμόσουν το νόμο !

Η πάταξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, με τη διαδικασία του αυτόφωρου και η εκδίκαση τους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (όπως θεσπίστηκε με νόμο του 2011 για την “Προστασία του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου”) αποτελεί βασικό εργαλείο της Πολιτείας, καθώς μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά εάν εφαρμοστεί για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο σχετικός νόμος !

Το μέτρο αυτό είναι δυνατό να εφαρμοσθεί εφόσον υπάρξει ουσιαστική ενδυνάμωση των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, τόσο ως προς τις αρμοδιότητες, όσο κυρίως ως προς τη στελέχωση, ειδικά –μάλιστα- με την ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία ως κατεξοχήν εθνική αρχή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων έχει ήδη αναλάβει την αρμοδιότητα της διενέργειας προανάκρισης σε κάθε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης !

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ανάδειξης σοβαρών περιβαλλοντικών εγκλημάτων -με την αυτοθυσία ολίγων, αλλά επίλεκτων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- παραμένει επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που συνεχώς επιδεινώνεται, με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και στην οικονομία, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους εκπτώσεων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και χαλάρωσης των ελέγχων, όπως αυτές που βιώνουμε !

Το Σύνταγμα των Ελλήνων (άρθρο 24) έχει θεσπίσει «την θεμελιώδη αρχή της πρόληψης της βλάβης του φυσικού περιβάλλοντος, χάριν της οικολογικής ισορροπίας και της διατηρήσεως αυτού και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνον της παρούσας γενεάς αλλά και των επομένων», ενώ η νομοθεσία μας προβλέπει, τόσο ποινικές κυρώσεις σε βάρος των δραστών περιβαλλοντικών εγκλημάτων, όσο και περιβαλλοντική ευθύνη για το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στους φορείς εκμετάλλευσης οι δραστηριότητες των οποίων έχουν προκαλέσει ρύπανση ή εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά.

Το CISD καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας:

1. Να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα τις υπηρεσίες που έχουν ταχθεί ως θεματοφύλακες της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διατηρώντας πλην των άλλων την αυτονομία της σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο υπό σύνταξη οργανόγραμμα σχεδιαζόμενα.

2. Να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές δεσμεύσεις, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική προστασία.

3. Να αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία μας για τα περιβαλλοντικά αδικήματα, αλλά και για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

4. Να προωθήσει άμεσα την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη, με την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων ΚΥΑ σχετικά με την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια της περιβαλλοντικής ζημιάς.

5. Να καθιερώσει την δημοσιοποίηση όλων των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται στη περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και να προβάλει αυτές που ελέγχονται να την τηρούν.

6. Να προβεί στην άμεση προώθηση της εφαρμογής του Ν. 4014/11, ως προς τις διατάξεις που αφορούν στην απλούστευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων με προτεραιότητα την εφαρμογή του θεσμού της περιβαλλοντικής ενημερότητας των επιχειρήσεων.

7. Να διασφαλίσει πόρους για την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς σε κάθε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο ρυπαίνων καθώς και για την άμεση απομάκρυνση κάθε είδους αποβλήτων που εγκαταλείπονται από βιομηχανίες που κλείνουν, ή/και που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα

8. Να εντείνει τους ελέγχους προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές, αλλά και ειδικά στις παραμένουσες ή αναφυόμενες χωματερές.

9. Να καταστήσει σαφές προς τις δασικές υπηρεσίες της χώρας ότι εάν διαπιστώσουν παραβάσεις (ανέγερση κτισμάτων εντός δασών, περιφράξεις, υλοτόμηση, εκχέρσωση, κ.λπ.) οφείλουν να συλλαμβάνουν τους υπαίτιους.

10. Να αντιληφθεί, ως οφείλει, την εξαιρετική σημαντικότητα του καθοριστικού ρόλου του στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, χωρίς καμιά έκπτωση, για οποιονδήποτε λόγο από οπουδήποτε και αν προωθείται, ανατάσσοντας την ήδη χωλαίνουσα λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου