Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ …ΓΙΟΚ!ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ …ΓΙΟΚ
http://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=885#.UTX4ViPU218.facebook

Στη συζήτηση που εξελίσσεται για τη Δημόσια Διοίκηση, κορυφαίοι Έλληνες καθηγητές και ανώτατοι λειτουργοί επισημαίνουν ότι, πέρα από καλές προθέσεις, η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να είναι βαθειά και ριζική ως προς το περιεχόμενό της...

ΝΑΙ !

" Η ελληνική κρίση, περισσότερο από οικονομική, είναι διοικητική και πολιτικο-ιδεολογική. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ αν δεν μεταρρυθμιστεί σε βάθος η δημόσια διοίκηση, με παράλληλη εξάλειψη του πολιτικού πελατειακού συστήματος –αυτού που παράγει και αναπαράγει αναποτελεσματικότητα και διαφθορά"...

Με θέμα «Χωρίς διοικητική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση, στις 21 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Warwick.

Από τη συζήτηση επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις σημαντικές διαπιστώσεις του κ. Ν. Διαμαντούρου ότι:

Η μεταρρύθμιση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να υπηρετεί την βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας, να εμπεδώνει δηλαδή τις συνθήκες που επιτρέπουν στον πολίτη αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας να απολαμβάνει τα δικαιώματά του και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Η «ριζική» διοικητική μεταρρύθμιση συνεπάγεται την συνειδητή εγκατάλειψη του κυρίαρχου υποδείγματος λειτουργίας που βασίζεται σε διανεμητική, επιμεριστική και, σε τελευταία ανάλυση, πελατειακή λογική, που κατατείνει την αυθαιρεσία, την διαφθορά και την κοινωνική αδικία.

Το εναλλακτικό υπόδειγμα οφείλει να λειτουργήσει στην βάση των αρχών της καθολικής ηθικής εμβέλειας και να στηρίζεται σε θεσμούς και μηχανισμούς ελέγχων με αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία και ενδυνάμωση του κράτους δικαίου.

Ότι η ριζική μεταρρύθμιση απαιτεί πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων, που εκτείνονται στα συστήματα παιδείας, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην δικαιοσύνη.

Και τέλος ότι αυτό απαιτεί επίσης την υιοθέτηση μιας ανοιχτής επικοινωνιακής πολιτικής που εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωση της κοινωνίας στις αλλαγές και τους σκοπούς που εξυπηρετούν και εκφράζεται με την λογοδοσία του κράτους.
Αλλά και του κ. Χ. Τσούκα, που υποστήριξε, μεταξύ άλλων ότι ριζική μεταρρύθμιση σημαίνει την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του θεσμού, επομένως και των αξιών που έχουν διαχρονικά ενσωματωθεί στην λειτουργία του. Η αλλαγή αυτή απαιτεί αυτοδεσμεύσεις της πολιτικής εξουσίας, αυτοπεριορισμό της κομματικής πατρωνίας των θεσμών, ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας, εισαγωγή μεθόδων επαγγελματικής διοίκησης και εμπέδωση αξιοκρατίας.
Συνοψίζοντας, ο κ. Χ.Ντόλκας ανέφερε ότι οι παρουσιάσεις των ομιλητών και η συζήτηση που ακολούθησε επέτρεψε την εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων. Στα 190 σχεδόν χρόνια ελληνικής πολιτείας, η δημόσια διοίκηση δεν μπόρεσε –ή δεν αφέθηκε– να αποκτήσει σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία. Ήταν το καταφύγιο αναζήτησης σταθερής εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας, οδήγησε στην λειτουργία του κράτους με πελατειακή λογική –με συνέπεια την αυθαιρεσία, την διαφθορά, την κοινωνική αδικία και την αποδυνάμωση του κράτους δικαίου.

Η ριζική διοικητική μεταρρύθμιση απαιτεί την αλλαγή της πρακτικής αυτής και την εγκατάσταση μηχανισμών ελέγχων και αντιβάρων στην εκτελεστική εξουσία. Η αλλαγή αυτή απαιτεί αυτοδεσμεύσεις της πολιτικής εξουσίας και την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης, με παράλληλη την εμπέδωση της αξιοκρατίας και της λογοδοσίας κάθε υπηρεσίας.Η συζήτηση συνεχίζεται και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεισφέρουμε σε αυτήν με συγκεκριμένες προτάσεις...

Το "μαγαζί" ΔΗΜΟΣΙΟ δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια... Μήπως θα ήταν σκόπιμο να καταργηθούν όποιοι νόμοι ισχύουν έως σήμερα και να εκδοθεί ένας και μόνο νέος νόμος που με απλά λόγια να μας πει πως θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα αυτό το "μαγαζί" ;;;

Περιμένουμε τα σχόλιά σας ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου