Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Εκστρατεία ECO ENERGY- «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο: Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο»logo jpg


invit 01 ps
διοργανώνεται, από το CISD, για πρώτη χρονιά, με τη συνεργασία και υποστήριξη του
Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).
12 Ανοικτές Εκδηλώσεις – 12 Περιφέρειες – 12 Πόλεις 

Πρώτη εκδήλωση, 31 Μαίου 2013
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Καβάλα
invit 02 ps
Στόχος αποτελεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε μια συζήτηση για τις προκλήσεις σχετικά με τις σύγχρονες μορφές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, τις επιπτώσεις και τα οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων.
Η ενημέρωση των Πολιτών για τη σημασία της ενέργειας στη ζωή μας και των διαθέσιμων επιλογών συμβάλλει στη λήψη βιώσεων λύσεων που απαντούν παράλληλα στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί μια σημαντική δυναμική αλλαγής των παρωχημένων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
Ο στόχος της εκστρατείας επιτυγχάνεται μέσω σειράς ανοικτών εκδηλώσεων, σε δώδεκα επιλεγμένες πόλεις σε αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες διαμορφώνοντας το όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη με άξονα μια ορθά στοχευμένη τοπική ενεργειακή πολιτική, που θα βασίζεται στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών θα ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και με επιστήμονες πάνω σε ενδεχόμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια που προγραμματίζονται στον τομέα της ενέργειας με σκοπό να ιεραρχήσουν και να αναδείξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να πάρουν αποφάσεις για ζητήματα ανάπτυξης που θα καθορίσουν το μέλλον και θα εγγυώνται αειφόρο ανάπτυξη.
Η επιτυχία του εγχειρήματος και των στόχων της εκστρατείας ECO ENERGY βασίζεται, αφενός στην δυναμική του προγράμματος και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, αφετέρου και κυρίως στην εθελοντική παρουσία, στην ενεργό συμμετοχή και στην αυτενέργεια εκπροσώπων της Διοίκησης, των κοινωνικών φορέων και πολιτών.
Η εκστρατεία ECO ENERGY – φιλοδοξεί να αποτελέσει ετήσιο θεσμό με διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη ορθών πρακτικών στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.
Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί και θα συζητηθεί είναι:
1. Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο – Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη
2. Παραγωγή ενέργειας – μορφές ενέργειας – τεχνολογίες : Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
3. Από τα λόγια … στον διακόπτη: Δίκτυα, μεταφορά ενέργειας
4. Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας
. . .

Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις έχει διάρκεια ολόκληρης ημέρας και πραγματοποιείται υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου», που θα εξελίσσεται σε τρία μέρη: 

. . .

Πρώτο μέρος – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Περιλαμβάνει τοποθετήσεις ειδικών επί της θεματολογίας, απαντήσεις σε ερωτήματα, συζήτηση, προβολές, παρουσίαση καλών πρακτικών, με εστίαση σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε επιλεγμένη Περιφέρεια.

. . .

Δεύτερο μέρος – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: 
Περιλαμβάνει προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, υπό την μορφή «Τοπικών Εργαστηρίων», σε σενάρια ή/και προγραμματιζόμενα έργα/επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερόντων μερών συμμετέχουν σε μικρές θεματικές ομάδες επεξεργασίας, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων και συζητούν πάνω σε δυνατότητες και επιλογές. Οι λοιποί συμμετέχοντες παρακολουθούν και παρεμβαίνουν προβάλλοντας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή προτάσεις που εμπλουτίζουν τη διαβούλευση.
. . .
Τρίτο μέρος – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:
Περιλαμβάνει παρουσίαση στην ολομέλεια των προτάσεων των εκπροσώπων των ομάδων ενδιαφερόντων που προετοιμάστηκαν στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να αναπτυχθεί συζήτηση και να υιοθετηθεί ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο στρατηγικής και δράσεων.
. . .
Καλούνται να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, εκπρόσωποι :
• της Διοίκησης όλων των επιπέδων,
• επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνικών φορέων,
• συλλόγων πολιτών
• Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
• μαθητικών κοινοτήτων


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:00 – 9:30 Προσέλευση-Εγγραφές
9:30 – 10:30 Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο – Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη
9:30 – 9:50 Προβολή βίντεο
9:50 – 10:10 Ενημέρωση επί της διαδικασίας διεξαγωγής των εργασιών
10:10 – 10:30 Ερωτήσεις – συζήτηση
10:30 – 12:30 Α’ Μέρος: Στρογγυλό τραπέζι: Από την παραγωγή ενέργειας στην κατανάλωση
10:30 – 10:50 Παραγωγή ενέργειας , Μορφές ενέργειας, Τεχνολογίες: Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
10:50 – 11:10 Από τα λόγια … στον διακόπτη: Έργα, υποδομές, δίκτυα, νομοθεσία, διαδικασίες
11:10 – 11:30 Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας
11:30 – 12:00 Διάλειμμα καφέ 
12:00 – 14:00 Ερωτήσεις, Διευκρινίσεις – Συζήτηση
14:00 – 15:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα 
15:00 – 18:00 Β’ Μέρος Workshop: Προσομοίωση διαβούλευσης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί ενεργειακών επιλογών-Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
Εισαγωγή στο workshop από τον συντονιστή: Θεματολογία διαβούλευσης, ομάδες ενδιαφερόμενων μερών
Εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων μερών: Ανταλλαγή απόψεων-Διαμόρφωση προτάσεων-Προετοιμασία αφίσας παρουσίασης
18:00 – 18:30 Διάλειμμα καφέ
18:30 – 20:00 Γ’ Μέρος Workshop: Παρουσίαση προτάσεων – Λήψη αποφάσεων επί Σχεδίου Δράσης 
Παρουσίαση προτάσεων στην ολομέλεια – Αξιολόγηση προτάσεων – ιεράρχηση δράσεων
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Ψηφοφορία – Συμπεράσματα
. . .
45845_478625415530503_56097425_n
. . .
291095_133928016714500_1409318420_o

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου