Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τρίτη 14 Μαΐου 2013

«Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο»


 

«Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο» 

 Έναρξη προγράμματος Eco-Energy Campaign, Καβάλα, 31 Μαΐου 2013H εκστρατεία Eco-Energy Campaign: «Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο» που διοργανώνεται από το CISD[1] και το ΙΕΑ[2], για πρώτη χρονιά, θα αναπτυχθεί σε όλες της Περιφέρειες της χώρας με πρώτη την ακριτική περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, στην πόλη της Καβάλας, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο Lucy Hotel.
Πρόκειται για εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων κάθε μίας από αυτές στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και στη δημόσια υγεία, όπου εκπρόσωποι της Διοίκησης και όλων των κοινωνικών ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πάνω σε τοπικά προγράμματα αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση της «πράσινης» ενέργειας και από την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και βιώσιμες λύσεις για την ενέργεια του αύριο που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.
Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη συζήτηση για τις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις και την ανταποδοτικότητα επιλέξιμων έργων και επενδύσεων θα συμβάλλει επιπλέον στη δημιουργική συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων και στη διαμόρφωση συναίνεσης και κοινωνικών συμμαχιών, αλλά και στην σταδιακή αλλαγή παρωχημένων νοοτροπιών και συμπεριφορών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


[1] Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία www.cisd.gr
[2] Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης – Οργανισμός – www.iea.org.gr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο» 


Στόχος αποτελεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε μια συζήτηση για τις προκλήσεις σχετικά με τις σύγχρονες μορφές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, τις επιπτώσεις και τα οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων.
Η ενημέρωση των Πολιτών για τη σημασία της ενέργειας στη ζωή μας και των διαθέσιμων επιλογών συμβάλλει στη λήψη βιώσεων λύσεων που απαντούν παράλληλα στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί μια σημαντική δυναμική αλλαγής των παρωχημένων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
Ο στόχος της εκστρατείας επιτυγχάνεται μέσω σειράς ανοικτών εκδηλώσεων, σε δώδεκα επιλεγμένες πόλεις σε αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες διαμορφώνοντας το όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη με άξονα μια ορθά στοχευμένη τοπική ενεργειακή πολιτική, που θα βασίζεται στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών θα ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και με επιστήμονες πάνω σε ενδεχόμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια που προγραμματίζονται στον τομέα της ενέργειας με σκοπό να ιεραρχήσουν και να αναδείξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να πάρουν αποφάσεις για ζητήματα ανάπτυξης που θα καθορίσουν το μέλλον και θα εγγυώνται αειφόρο ανάπτυξη.
Η επιτυχία του εγχειρήματος και των στόχων της εκστρατείας ECO ENERGY βασίζεται, αφενός στην δυναμική του προγράμματος και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, αφετέρου και κυρίως στην εθελοντική παρουσία, στην ενεργό συμμετοχή και στην αυτενέργεια εκπροσώπων της Διοίκησης, των κοινωνικών φορέων και πολιτών.
Η εκστρατεία ECO ENERGY – φιλοδοξεί να αποτελέσει ετήσιο θεσμό με διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη ορθών πρακτικών στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.
Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί και θα συζητηθεί είναι:
1. Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο – Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη
2. Παραγωγή ενέργειας – μορφές ενέργειας – τεχνολογίες : Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
3. Από τα λόγια … στον διακόπτη: Δίκτυα, μεταφορά ενέργειας
4. Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας
. . .
Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις έχει διάρκεια ολόκληρης ημέρας και πραγματοποιείται υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου», που θα εξελίσσεται σε τρία μέρη: 
. . .
Πρώτο μέρος – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: περιλαμβάνει τοποθετήσεις ειδικών επί της θεματολογίας, απαντήσεις σε ερωτήματα, συζήτηση, προβολές, παρουσίαση καλών πρακτικών, με εστίαση σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε επιλεγμένη Περιφέρεια.
. . .
Δεύτερο μέρος – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: περιλαμβάνει προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, υπό την μορφή «Τοπικών Εργαστηρίων», σε σενάρια ή/και προγραμματιζόμενα έργα/επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερόντων μερών συμμετέχουν σε μικρές θεματικές ομάδες επεξεργασίας, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων και συζητούν πάνω σε δυνατότητες και επιλογές. Οι λοιποί συμμετέχοντες παρακολουθούν και παρεμβαίνουν προβάλλοντας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή προτάσεις που εμπλουτίζουν τη διαβούλευση.
. . .
Τρίτο μέρος – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: περιλαμβάνει παρουσίαση στην ολομέλεια των προτάσεων των εκπροσώπων των ομάδων ενδιαφερόντων που προετοιμάστηκαν στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να αναπτυχθεί συζήτηση και να υιοθετηθεί ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο στρατηγικής και δράσεων.
. . .
Καλούνται να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, εκπρόσωποι :
• της Διοίκησης όλων των επιπέδων,
• επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνικών φορέων,
• συλλόγων πολιτών
• Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
• μαθητικών κοινοτήτων
. . .
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:00 – 09:30           Προσέλευση-Εγγραφές
09:30 – 10:00           Έναρξη Εκδήλωσης
Τις εναρκτήριες ομιλίες έχουν προσκληθεί να κάνουν
  • Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), κ. Αλέξανδρος Γιαννέλος
  • Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης κ. Αθανάσιος Καρούντζος,
  • Ο Περιφερειάρχης Α. Μακεδονίας & Θράκης κ. Αριστείδης Γιαννακίδης και
  • Ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωστής Σιμιτσής    

10:00 – 10:30           Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο – Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη
Συνοπτική εισαγωγή στην θεματολογία και στα workshops: Προς μια συστηματική  μεθοδολογία διαμόρφωσης προτάσεων τοπικής ανάπτυξης.
Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων dplg, MSc Χωροτάκτης-Πολεοδόμος, Πρόεδρος CISD

10:30 – 12:30           Α’ Μέρος
Στρογγυλό τραπέζι: Από την παραγωγή ενέργειας στην κατανάλωση
10:30 – 10:50              Παραγωγή ενέργειας , Μορφές ενέργειας, Τεχνολογίες: Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
Κωνσταντίνος Βασιλικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
10:50 – 11:10              Από τα λόγια … στον διακόπτη: Έργα, υποδομές, δίκτυα,  νομοθεσία, διαδικασίες.
Δρ Γιώργος Αγερίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
11:10 – 11:30              Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας.
Εύη Τζανακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ

11:30 – 12:00           Διάλειμμα καφέ

12:00 – 13:00              Ερωτήσεις, Διευκρινίσεις
13:00 – 14:00              Τοποθετήσεις επί τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων

14:00 – 15:00           Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 18:00           Β’ Μέρος

Προσομοίωση διαβούλευσης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί ενεργειακών επιλογών και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης[1]
Workshop 01: Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
Workshop 02: Παραγωγή ενέργειας από άλλες πηγές
Workshop 03: Κατανάλωση Ενέργειας

18:00 – 18:30           Διάλειμμα καφέ

18:30 – 20:00           Γ’ Μέρος

Ολομέλεια: Παρουσίαση προτάσεων workshops
  • Παρουσίαση των προτάσεων των τριών workshops στην ολομέλεια
  • Ερωτήσεις – συνοπτικές τοποθετήσεις
  • Αξιολόγηση και ιεράρχηση προτάσεων


[1] Εισαγωγή στα workshops από κάθε συντονιστή: Θεματολογία διαβούλευσης, ομάδες ενδιαφερόμενων μερών. Συμμετέχουν εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων μερών: Ανταλλαγή απόψεων-Επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων-Προετοιμασία παρουσίασης προτάσεων στην Ολομέλεια
. . .

ECO-ENERGY CAMPAIGN FLYER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου