Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Η Σιδηροδρομική Γραμμή του Προαστιακού: Αφορμή για την Ολοκληρωμένη Πολεοδομική Ανάπλαση του Ταύρου


Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου διοργανώνει - με την επιστημονική υποστήριξη του CISD, 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

με θέμα: Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, ώρα 16:30Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου εκτιμά ότι η αναβάθμιση του εν λόγω Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, εκτός από την διάσταση της βελτιστοποίησης της Προαστιακής και Υπεραστικής Μεταφορικής Κίνησης, αποτελεί ευκαιρία για την ουσιαστική πολεοδομική και κοινωνική ανασυγκρότηση του Δήμου, θεραπεύοντας ριζικά κρίσιμα προβλήματα, που προκύπτουν από την «διχοτόμηση» του αστικού ιστού και αναδεικνύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.


Η ενεργός συμμετοχή σας στην Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση, θα συμβάλει ουσιαστικά και δημιουργικά στην παραγωγή των βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων υπό το φως της βιώσιμης κινητικότητας και των «πράσινων» οδικών υποδομών.


Οργανωτική & Επιστημονική επιμέλεια: 

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη


  • ... "Η εποχή μας επιβάλλει την οικοδόμηση ενός νέου αστικού πολιτισμού με συμπεριφορές συλλογικότερες και πιο υπεύθυνες. 

    Η πολιτική αυτή πρόκληση αντιπαραθέτει τους θεσμούς της τοπικής δημοκρατίας με τις κεντρικές κυβερνήσεις. 

    Η έκβασή της θα είναι καθοριστική, παράλληλα με την υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων με σαφή προτεραιότητα και ιεράρχηση των μετακινήσεων ή των «αόρατων υποδομών» στις αστικές περιοχές, ώστε σταδιακά να διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την συνύπαρξη όλων των κατηγοριών μετακινουμένων και την ελεύθερη προσβασιμότητα των κατοίκων στην πόλη, για να γίνει και πάλι χώρος κοινωνικής ζωής, ελεύθερης έκφρασης και συλλογικής δράσης" ...


  • ... "Η συμπεριφορά των πολιτών καθορίζεται εν πολλοίς, από την διαμορφωμένη υλικοτεχνική υποδομή της πόλης, τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και το αξιακό σύστημα με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας. 

    Γι αυτό το σκοπό η οργάνωση της πόλης προϋποθέτει ένα συνολικό, στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο τη βιώσιμη πόλη" ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου