Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

Διαμόρφωση Δεσμευτικού Προγράμματος για τη Διάσωση της λίμνης Κορώνειαςη λίμνη ΚορώνειαΗ αναγκαιότητα της διατήρησης του υγροτόπου σαν οικοσύστημα ιδιαίτερης σημασίας επιβάλλει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, που θα ρυθμίζει και θα ελέγχει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις ανθρώπινες επεμβάσεις στη περιοχή του, μέσα από μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.
Επιστολή CISD προς τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων (Α.Π.: 0042.00.Ε / 25.02.2013) 


Διαμόρφωση Δεσμευτικού Προγράμματος για τη Διάσωση της λίμνης Κορώνειας - αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας

Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα,  

Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας που οργάνωσε το CISD, την 1η Φεβρουαρίου 2013, για τη διάσωση της λίμνης Κορώνειας, που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

Στα ανωτέρω αποτελέσματα περιλαμβάνονται και οι προτάσεις του CISD για την σύνταξη ενός Δεσμευτικού Προγράμματος Μέτρων και Ενεργειών, τις οποίες θέτουμε σε διαδικασία δράσεων με στόχο την υλοποίηση τους.

Ευελπιστούμε στην αποδοχή τους εκ μέρους της ΕΓΥ, οπότε το CISD θα στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο τις ενέργειές σας, με σκοπό την ταχύτερη και πλέον αποτελεσματική υλοποίησή τους, σε εύρος χρόνου και ενδεχόμενων θεσμικών αλλαγών.               CISD: Το Δεσμευτικό Πρόγραμμα για τη Διάσωση της λίμνης ΚορώνειαςΑποτελέσματα συνάντησης εργασίας, της 1ης Φεβρουαρίου 2013, για τη
 διάσωση της λίμνης Κορώνειας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.
Το CISD, που ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη του Έλληνα Πολίτη στις διεκδικήσεις του για μια ανάπτυξη που εγγυάται βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος, έχει εντάξει στις άμεσες δράσεις του και ζητήματα προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, με αιχμή τη διάσωση της λίμνης Κορώνειας, αναγνωρίζοντας το εύρος των συνεπειών της σοβαρής οικολογικής αυτής καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε, την 1η Φεβρουαρίου 2013, συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, με σκοπό την αναγνώριση των πραγματικών αιτίων της κρίσης και την καταγραφή του εύρους των συνεπειών της σοβαρής οικολογικής καταστροφής της λίμνης στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και των ενεργειών που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης μέσα από ολοκληρωμένη θεώρηση και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.
Στην συνάντηση αυτή έγινε εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων  προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης μέσα από ολοκληρωμένη θεώρηση και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Έναρξη των εργασιών έγινε από την Πρόεδρο του CISD, κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, η οποία αφιέρωσε τη συνάντηση στην Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.
Στις εργασίες συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης Αναστασιάδης, ο Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα στους Υδάτινους Πόρους, ο κ. Γρηγ. Μαυρίδης, Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Περιβάλλοντος, η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης καθ. Δήμητρα Μπόμπορη καθώς και στελέχη του Φορέα και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης καθ. Κ. Αλμπανάκος, ο κ. Νίκος Βεράνης, πρώην υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ, ως εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ Μακεδονίας, η κα Χαρ. Σατοπούλου και ο κ. Οικονομίδης, στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Αγροτική Οικονομία και Αλιεία, ο κ. Χατζηπαραδείσης και ο κ. Μέγγας, Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Λαγκαδά, οι κυρίες Στάλλα Γκοδίνογλου και Χρυσάνθη Αλεξάνδρου εκπρόσωποι της Γυναικείας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Λαγκαδά «Μυγδονία», η κα Στέλλα Τσώκου, εκπρόσωπος της οργάνωσης  «Δημιουργία Ξανά», η κα Τάνια Γιανιού, εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων και συλλόγων και άλλοι ιδιώτες και επιστήμονες. Το CISD εκπροσώπησαν εκτός από την Πρόεδρο, ο Επιτελικός Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Περικλής Σαχίνης, η κα Χαρά Φράγκου και ο κ. Αλέξανδρος Παπαηλιού, Εταίροι του CISD και Τακτικά του Μέλη.

1.    Συμπεράσματα της συνάντησης

1.1.   Όλοι οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν την ανησυχία τους για τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί διαχρονικά στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τη σωτηρία της λίμνης Κορώνειας, οι οποίες επιδεινώνουν την υποβάθμιση του οικοσυστήματος που προκλήθηκε εξαιτίας του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε και συμφώνησαν για την ανάγκη μιας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η διάσωση της λίμνης απαιτεί πλέον πολιτική λύση.  
1.2.   Συμφώνησαν καταρχήν στο ότι η διατήρηση του σημαντικού υγροτόπου του συμπλέγματος Κορώνειας – Βόλβης επιβάλλει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης που θα ρυθμίζει και θα ελέγχει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο οικοσύστημα, μέσα από μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής και ότι η περιοχή πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν περιοχή κατεπείγουσας εθνικής προτεραιότητας. 
1.3.    Από την παρουσίαση του ιστορικού και τη σχετική συζήτηση υπογραμμίστηκαν τα αίτια της υποβάθμισης της λίμνης Κορώνειας, με προϊούσα υποβάθμιση του νερού και σταδιακή μείωση του όγκου και βάθους της (η οποία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 διατηρούσε ένα μέσο βάθος περί τα 5 μέτρα, με όγκο νερού πάνω από 120 εκατ. κυβικά και έκταση μεγαλύτερη από 45 km2), από την εποχή που εγκαταστάθηκαν βαφεία και φινιριστήρια, τα οποία διοχέτευαν τα απόβλητά τους στην περιοχή και την ταυτόχρονη δραματική αύξηση της ζήτησης νερού για αρδευτικούς σκοπούς (οι γεωτρήσεις από περίπου 300 τη δεκαετία του 70 ξεπερνούν σήμερα τις 2.000) και τονίστηκε ότι οι δραματικές συνέπειες φάνηκαν στις αρχές-μέσα της περασμένης δεκαετίας, με τη λίμνη να έχει σχεδόν αποξηρανθεί, ενώ παράλληλα με την ποσοτική συνεχιζόταν και η ποιοτική υποβάθμιση από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
1.4.     Αναδείχθηκε ότι το κρίσιμο πρόβλημα δεν είναι των επιφανειακών νερών, αλλά του υδροφορέα, που έχει σοβαρά ασθενήσει, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το έλλειμμα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και της ύπαρξης σοβαρής ρύπανσης από φθόριο και νιτρικά και τονίστηκε η ανάγκη εξισορρόπησης του ισοζυγίου με αύξηση της στάθμης του νερού, η οποία δεν μπορεί να διασφαλισθεί εάν συνεχίσουν να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού για την άρδευση του ιδιαίτερα υδροβόρου καλαμποκιού που απαιτεί περίπου 22 εκατομ. κυβικά νερού το χρόνο.
1.5.     Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη της εφαρμογής του προγράμματος αποκατάστασης, που είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για αναγκαίες μορφολογικές διαμορφώσεις (με οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ), μέτρα αποτροπής της ρύπανσης (δίκτυα αποχέτευσης και έλεγχος βιομηχανιών) και μέτρα για την αντιμετώπιση του αρνητικού υδατικού ισοζυγίου που είναι η βασική γενεσιουργός αιτία του προβλήματος (δίκτυα άρδευσης, κλείσιμο γεωτρήσεων -με αναφορά σε κλείσιμο 2.000 γεωτρήσεων-, σύγχρονες μέθοδοι άρδευσης για εξοικονόμηση νερού), το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις υδροβόρες καλλιέργειες (καλαμπόκι κλπ) που επί μακρόν χρησιμοποιούνται και επιδοτούνται αλλά και σε κακές πρακτικές άρδευσης.
1.6.     Συμφωνήθηκε η ανάγκη άμεσης υλοποίησης των μέτρων/δράσεων για τη διάσωση της ημιθανούς λίμνης, που δεν έχουν ληφθεί ακόμη και για τα οποία η χώρα μας παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που αφορούν ειδικότερα στα παρακάτω:
ü  Στην έγκριση του εθνικού πάρκου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
ü  Στον τερματισμό της λειτουργίας των παράνομων γεωτρήσεων πέριξ της λίμνης.
ü  Στον περιορισμό της του υδατικού όγκου άρδευσης
ü  Στην κατασκευή συλλογικών αρδευτικών δικτύων και εμπλουτισμού του υδροφορέα
ü  Στην χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από αλατούχα απόβλητα (από βαφεία - φινιριστήρια).
ü  Στην κατασκευή των λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης
ü  Στην ολοκλήρωση της λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης και των παραλίμνιων οικισμών, αλλά και στην επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων τυχόν ρυπογόνων βιομηχανιών στον Λαγκαδά.
ü  Στον περιορισμό της εκμετάλλευσης εκτάσεων της αποξηραμένης λίμνης από γεωργικές καλλιέργειες.
ü  Στην επιτάχυνση της υλοποίησης των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων ανάκαμψης του οικοσυστήματος, που αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των άλλων μέτρων και έργων μέσω της ανατροπής του σημερινού αρνητικού υδατικού ισοζυγίου.
1.7.     Οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν τις θετικές πρωτοβουλίες και τις δράσεις προτεραιότητας και ερευνητικές εργασίες, που έχει λάβει ο Φορέας Διαχείρισης για τον περιορισμό των πιέσεων και την ανάκαμψη του συστήματος, τόσο μέσω της διατήρησης ικανών ποσοτήτων νερού και της διαχείρισης της ποσότητας αρδευτικού νερού για εξισορρόπηση του υδάτινου ισοζυγίου, όσο και μέσω συστήματος παρακολούθησης (τοποθέτηση σαράντα σταθμών παρακολούθησης, εκ των οποίων είκοσι είναι εγκατεστημένοι στην υπολεκάνη της Κορώνειας), καθώς και για τον έλεγχο των ρυπογόνων δραστηριοτήτων και την καταγραφή της βιοποικιλότητας, κλπ. (εκτίμηση βιομάζας, παρουσία τοξικών και άλλων οργανισμών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων).  
1.8.     Εκτενής συζήτηση έγινε για το κρίσιμο έργο της ενωτικής τάφρου και της εκτροπής των χειμάρρων, που αποτελεί μία από τις εννέα μεγάλες δράσεις που περιλαμβάνει το αναθεωρημένο σχέδιο σωτηρίας για την Κορώνεια (υποστηρίζεται οικονομικά από το Ταμείο Συνοχής), εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να εκτελεστεί τελευταίο στην αλληλουχία όσων προβλέπονται από το master plan.
1.9.     Ωστόσο, τονίστηκε ότι δεν έχουμε πλέον το χρόνο να θέσουμε από την αρχή τη συζήτηση, αλλά οφείλουμε να εστιάσουμε στα μέτρα που δεν έχουν υλοποιηθεί και ενδεχομένως και σε αυτά που μπορούν να βελτιωθούν, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αποκατάστασης του αναθεωρημένου Master Plan, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και η επίσπευσή τους για την προστασία της λίμνης Κορώνειας.
1.10.  Συμφωνήθηκε επίσης να υλοποιηθεί άμεσα το αρδευτικό δίκτυο με ένταξή του  για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Μπαλτατζής» καθώς και η αντικατάσταση των «καρουλιών» με συστήματα στάγδην άρδευσης.   
1.11.  Υπογραμμίστηκε η ανάγκη διάσωσης της λίμνης με ριζικά μέτρα παράλληλα με την ανάπτυξη του τουρισμού, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αφού διασφαλισθούν ορθές πρακτικές άρδευσης και υλοποιηθούν μέτρα καθαρισμού σε βάθος της λίμνης για την πλήρη εξάλειψη των πηγών ρύπανσης και την πλήρωσή της με νερό από το ποτάμι μέσω δημιουργίας ταμιευτήρα υδάτων.
1.12.  Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των κατοίκων των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης για το πόσο σημαντικό είναι να αναγεννηθεί η λίμνη, τι οφέλη θα έχουν, πόσο θα αναβαθμισθεί η περιοχή με τη λίμνη (τουρισμός, θέσεις εργασίας, οικονομικά οφέλη) και πόσο θα υποβαθμιστεί περισσότερο η περιοχή χωρίς τη λίμνη, καθώς και της ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των τοπικών παραγόντων και ειδικότερα των γεωργών και κτηνοτρόφων, μέσω κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΜΥΓΔΟΝΙΑ - ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κλπ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, καθώς αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος της περιοχής και είναι απαραίτητοι για την αναβάθμισή της.
1.13.  Ειδικότερα, σημειώθηκε απογοήτευση για το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω των τεράστιων συμφερόντων που «παίχτηκαν» στην περιοχή, όπου απουσιάζει πλήρως το «κοινό περί δικαίου αίσθημα» και ζητήθηκε να ανοίξει ο φάκελος «Κορώνεια», ώστε να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Επιπλέον επισημάνθηκε ότι απαιτείται ένα νέο πλαίσιο χρηματοδότησης ώστε να προβλεφθούν έργα βελτίωσης, αλλά και κίνητρα με παράλληλη αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων. 
1.14.  Τέλος, τονίστηκε ότι για το ζήτημα της διάσωσης της λίμνης θα πρέπει να αποφασίσει η Πολιτεία για το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής, εάν  θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει γεωργία, κτηνοτροφία και οι άλλες δραστηριότητες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ή εάν η περιοχή θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο παρακολούθησης βιολογικών, φυσικοχημικών παραμέτρων κλπ, με μοναδικούς ωφελημένους συγκεκριμένους μελετητές, ιδρύματα κλπ. και ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί με την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπει το Διαχειριστικό Πλαίσιο των Υδάτινων Πόρων της περιοχής για τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
1.15.  Όλοι συμφώνησαν ότι με την συστηματική συνεργασία του CISD, τόσο με το Φορέα Διαχείρισης, όσο και τους επιστημονικούς και άλλους φορείς, την Κεντρική, την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και εν γένει με την κοινωνία των πολιτών, είναι δυνατό να επιταχυνθούν τα έργα, στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου συνεκτικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα προκύψει από τη συνεχή συνεργασία.
1.16.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και σε άλλα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής που επηρεάζουν ενδεχομένως την κατάσταση των υδάτινων πόρων, όπως η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και αποβλήτων σε ρέματα, αλλά και στις συνεχείς παράνομες αμμοληψίες από τα ρέματα (παράδειγμα ο Μπογδάνας) και στο άδειασμα των βοθροβυτίων στα ρέματα, όπως και στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

1.     Προτάσεις για ένα δεσμευτικό πρόγραμμα
Στη βάση των παραπάνω προκύπτουν συνοπτικά οι ακόλουθες προτάσεις:
1.1.     Οι επιπτώσεις από το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε και από τα συμφέροντα υποβάθμισαν και απαξίωσαν τη λίμνη Κορώνει και ως εκ τούτου η διάσωσή της απαιτεί πλέον πολιτική λύση.
1.2.     Προτεραιότητα αποτελούν αφενός η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης μέσω εμπλουτισμού των υδάτων και των αβαθών υδροφορέων, παράλληλα με την υιοθέτηση δέσμης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, αφού μόνο με αυτά θα μπορούσε να ανατραπεί το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο που δεν επιτρέπει τη συσσώρευση και διατήρηση νερού στη λίμνη.
1.3.     Η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεσα μέτρα και ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, με άριστο συντονισμό και αποτελεσματικότητα για την υλοποίηση των μέτρων προτεραιότητας που έχουν εγκριθεί με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων γιατί διαφορετικά δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα για την Κορώνεια τουλάχιστον όπως την ξέραμε ή φανταζόμασταν..
1.4.     Όποιο μέτρο κι αν εφαρμοστεί για την αποκατάσταση του όγκου της λίμνης θα πρέπει να λάβει πρώτα υπόψη τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η λήψη νερού από το άλλο σύστημα.
1.5.     Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται:
1.5.1.     αντιμετώπιση της περιοχής ως περιοχή κατεπείγουσας εθνικής προτεραιότητας και Ειδικής Προστασίας
1.5.2.     συστηματική καταγραφή των έργων που έχουν υλοποιηθεί και αυτών που υπολείπονται ώστε να προσδιορισθούν οι επεμβάσεις προτεραιότητας ανά φορέα
1.5.3.     συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου και  έλεγχος του συνόλου των έργων και μέτρων, της ποιότητας των υδάτων, αλλά και της ποιότητας των υγρών αποβλήτων από το Κλιμάκιο Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)
1.5.4.     διαμόρφωση ενός διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης του νερού σε αρμονική συνύπαρξη με την γεωργία και την κτηνοτροφία, με στόχο ποιοτικά προϊόντα σε ευθυγράμμιση με το Διαχειριστικό Σχέδιο των Υδάτινων Πόρων της Περιφέρειας
1.5.5.     περιοριστικά μέτρα για τη χρήση νερού, με την απαγόρευση νέων γεωτρήσεων, ανάκληση μέτρων που αφορούν νέα αρδευτικά δίκτυα και προσωρινή παύση λειτουργίας των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, στη βάση καταγραφής του υδάτινου δυναμικού (καταγραφή όλων των γεωτρήσεων και των αρδευτικών δικτύων, και καταγραφή της ποσότητες του νερού που αντλείται)
1.5.6.     εξοικονόμηση νερού στη γεωργία με την εφαρμογή νέων συστημάτων άρδευσης
1.5.7.     αναμόρφωση των αρδευτικών δικτύων και χρήση τους μόνο για μικρό-άρδευση ώστε να μειωθεί η ολική αρδευτική κατανάλωση.
1.5.8.     ένταξη του αρδευτικού δικτύου στο πρόγραμμα «Μπαλτατζής»
1.5.9.     εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία με την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού
1.5.10.  διαμόρφωση και υλοποίηση ενός δεσμευτικού προγράμματος αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, που να εναρμονίζει την αποκατάσταση και προστασία με την αγροτική και ευρύτερα αναπτυξιακή πολιτική και θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου με αύξηση της στάθμης του νερού, καθώς δεν θα χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού για την άρδευση)
1.5.11.  αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με αντικατάσταση των ποτιστικών καλλιεργειών με ξηρικές ή βοσκοτόπια με την ανάλογη οικονομική ενίσχυση για την αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος
1.5.12.  πρόγραμμα μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας γαιών (π.χ. παύση καλλιέργειας σε μια ζώνη 150 μέτρων από την όχθη της λίμνης η οποία θα μετατραπεί σε εκτατικό βοσκότοπο).
1.5.13.  εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
1.5.14.  σχέδιο εφαρμογής εναλλακτικών και βιολογικών καλλιεργειών
1.5.15.  μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 20% τουλάχιστον σε μια ζώνη 1,5 χλμ από την όχθη της λίμνης με την εφαρμογή αγραναπαύσεων, μετατροπή των καλλιεργειών σε λιγότερο υδροβόρες και την εφαρμογή αποδοτικότερων μεθόδων άρδευσης.
1.5.16.  μείωση κατά 20% της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
1.5.17.  διαμόρφωση μη καλλιεργούμενων ζωνών στα όρια των αγρών και των ιδιοκτησιών.
1.5.18.  αναδάσωση γεωργικών γαιών
1.5.19.  διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης: οι εκτάσεις που έχουν αποκαλυφθεί με τον περιορισμό της έκτασης της λίμνης καλύπτονται από καλάμια που πρέπει να απομακρύνονται.
1.5.20.  αξιοποίηση της διαθέσιμης φυτικής και ζωοπλαγκτικής βιομάζας που υπάρχει σήμερα
1.5.21.  επανατροφοδότηση της ιχθυοπανίδας καθώς η λίμνη αποτελούσε μια από τις πιο παραγωγικές λίμνες σε σχέση με την αλιεία και συντηρούσε μεγάλο αριθμό αλιέων.
1.5.22.  ενέργειες για την ανάκαμψη της ιχθυοπανίδας  μετά από την αποκατάσταση του υδατικού της ισοζυγίου με κριτήριο την οικολογική τους συμπεριφορά και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το οικοσύστημα.
1.5.23.  επανεξέταση των έργων εκτροπής των χειμάρρων και προσθήκη νέων επεμβάσεων
1.5.24.  επαναδημιουργία σύνδεσης μεταξύ των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και παρακολούθηση των πληθυσμών
1.5.25.  απομάκρυνση χωματερών, εξυγίανση των χώρων και αποκατάσταση του τοπίου
1.5.26.  διαρκής επιμόρφωση ειδικών ομάδων, ενημέρωση και προβολή των φυσικών – περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής
1.5.27.  οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη των αλιευτικών και αγροτικών συνεταιρισμών και εφαρμογή τεχνικού εμπλουτισμού
1.5.28.  άνοιγμα του φακέλου «Κορώνεια» ώστε να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου