Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Pol – PRIMETT – Tackling metal Theft


Pol – PRIMETT – Tackling metal Theft

METAL

Green Metal Recycling Point : A pilot Program to combat cables’ insulation burning

To protect the environment and public health 

. . .

Presentation by Margarita Karavasili

at the 

Sixth Expert User Group Meeting, Athens, 19.07.2012

. . .

CONTEXT

. . .
Metal theft
Harms Caused by Scrap Metal Theft
Factors Contributing to Scrap Metal Theft
The Metals’ Market
Cables’ insulation burning

A pilot program for Votanikos ROMA people

Establishment of a Recycling Green Point

METAL3  METAL4
 METAL5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου