Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ελεγκτές της Ε.Ε. για αυτοψία στους ΧΥΤΑ με προτεραιότητα στο Γραμματικό


Ερχονται τον Μάιο ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να κάνουν επιτόπια έρευνα στους ΧΥΤΑ σε Γραμματικό, Μεγαλόπολη και Κέρκυρα, ύστερα από καταγγελίες πολιτών για μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χωροθέτησή τους.

Ειδικότερα, η ομάδα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει την επιτόπια έρευνά της στην Ελλάδα από τις 28- 31/5/2013, και θα επισκεφτεί το Γραμματικό, Μεγαλόπολη και Κέρκυρα για να ερευνήσει περιπτώσεις ΧΥΤΑ για τους οποίους έχει λάβει καταγγελίες από πολίτες.

Η αρχή έγινε με ευρεία συζήτηση σχετικά με τις καταγγελίες για πρόδηλα σφάλματα στη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού, που δύναται να προκαλέσουν σημαντική περιβαλλοντική βλάβη στο περιβάλλον της περιοχής του Μαραθώνα και του Ευβοϊκού, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο ευρωκοινοβούλιο έφτασε το θέμα του ΧΥΤΑ Γραμματικού, μετά τις καταγγελίες για πρόδηλα σφάλματα στην χωροθέτησή του και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης στην  περιοχή του Μαραθώνα και του Ευβοϊκού. Η συζήτηση για το θέμα έγινε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Όπως τόνισε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, αφού επικαλέστηκε προσωπικές μαρτυρίες από τον χώρο, τόνισε ότι «δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που μιλούν για πρόδηλα σφάλματα και παραλήψεις στη χωροθέτηση και στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που διαπίστωσε εξωφρενικές και επικίνδυνες για το περιβάλλον καταστάσεις».
«Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών, έγινε δεκτό αίτημα  της Αναφοράς του κ. Κ. Παπαδιγενόπουλου που προσυπογράφουν περίπου 2.500 κάτοικοι της περιοχής του Μαραθώνα, να πραγματοποιηθεί Διερευνητική Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Γραμματικό, ώστε να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος του προβλήματος», σημείωσε ο κ. Χουντής. 

ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Έγγραφο με α.π.492/28.02.2011)

Μετά από καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερηςπεριοχής Γραμματικού που αφορούν στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, η  ΕΥΕΠ πραγματοποίησε τις  (2) & (3) σχετικές αυτοψίες, κατά τις  οποίες διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, μερικήδιαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων και κατασκευή του φέροντος οργανισμού τηςμονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ύπαρξηδύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ και τα οποία μετά τηνσυνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρούκαι Μεγάλου Σεσίου.

Μεγάλος όγκος των υλικώνεκσκαφής είχε αποτεθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος και σημαντικός όγκος αυτώνείχε παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα και είχε καταλήξει εντός της κοίτης ιδιαίτεραστο σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, αλλάκαι στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί το υδραυλικό έργο, όπωςαπεικονίζεται στο φωτογραφικό υλικό του παρόντος εγγράφου. 


Επίσης, πέριξ καιανάντη του υδραυλικού έργου διαπιστώθηκε επέμβαση στην κοίτη, πιθανόν απόσκαπτικό μηχάνημα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωσηή/και κοπή δένδρων. Ως αποτέλεσμα τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν πληρώσειμικρό φράγμα ανάσχεσης κατάντη του ΧΥΤΑ και είχαν καταλήξει μέσω του ρέματος στηθαλάσσια περιοχή του Σεσίου Γραμματικού, γεγονός εμφανές από το αιώρημα λάσπης καφέχρώματος που υπήρχε στο παραλίες της ευρύτερης περιοχής...

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ με α.π. οικ. 101/18.01.2012 


Έκθεση μερικού ελέγχουτήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για τοέργο κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.)Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου