Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Περίοδος Περιβαλλοντικών ΕκπτώσεωνΦωτογραφία: Περίοδος Περιβαλλοντικών Εκπτώσεων !!!

"Έχει ειπωθεί από πολλούς ότι η μακρά περίοδος πολλαπλής ύφεσης που διανύει η Ελλάδα, μετά την οδυνηρή διαπίστωση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο χρέος της, δεν αγγίζει μόνο την οικονομία ή την πολιτική αλλά απλώνεται στο σύνολο του κράτους και της κοινωνίας. Τα πάντα επηρεάζονται, τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα πρέπει να επανασχεδιασθούν.
Τρία χρόνια από την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης, το σύνθημα που κυριαρχεί στο λόγο των πολιτικών κομμάτων και των Μ.Μ.Ε. είναι «Ανάπτυξη». Πίσω από την λέξη κρύβονται πολλές έννοιες, άλλες τόσες πράξεις και άπειρες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται ή αναμένεται να παρθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ανάπτυξη, ανάμεσα στα άλλα, σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία υποδομών για την παροχή υπηρεσιών, ανάκαμψη της ελληνικής πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής. Ανάπτυξη σημαίνει και μεγάλες – σε έκταση και ένταση – δραστηριότητες.
Δεν είναι αθέμιτη ή αβάσιμη αυτή η προσπάθεια και σαφώς είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα και για καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Άσχετα από τυχόν επιμέρους διαφοροποιήσεις για το είδος, το μέγεθος ή τον τρόπο που θα επιλεγεί, ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει.
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες και είναι αναμενόμενη μια προσπάθεια να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ούτως ώστε ο καθένας να πάρει καλύτερη θέση στην γραμμή εκκίνησης περιμένοντας το σήμα εκκίνησης της κούρσας της ανάπτυξης. Έτσι, ανάμεσα στα μέτρα που συζητούνται ή έχουν ήδη υιοθετηθεί και που σκοπό έχουν να κάνουν την χώρα ελκυστική σε επενδύσεις, η προσπάθεια χαλάρωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή παράκαμψης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα έχει περίοπτη θέση τις επόμενες εβδομάδες.
Δεν είναι αναγκαστικά υποχώρηση για το οικολογικό κίνημα η υιοθέτηση μια διαφορετικής άποψης σχετικά με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η διαδικασία έχει αποδειχτεί ελλειμματική, ευνοϊκή στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων με διοικητικούς παράγοντες, αποτρεπτική επενδύσεων έως και ακραία παράλογη. Σαφώς απαιτείται να γίνουν αλλαγές, σαφώς απαιτούνται πρωτοβουλίες διευκόλυνσης των επενδύσεων χωρίς να εκτίθεται σε κινδύνους το περιβάλλον και χωρίς να αθετεί η χώρα τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι σε περιόδους κρίσης και κάτω από το πρόσχημα της πίεσης του χρόνου ή των αναγκών, λαμβάνονται συνήθως τα πλέον σκληρά και αναχρονιστικά μέτρα. Η ανυπαρξία στην ουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ δεν μας προδιαθέτει για τίποτα καλύτερο.
Το ίδιο πρόβλημα, η ίδια ακινησία μπροστά στις επερχόμενες αλλαγές παρατηρείται και στην πλευρά του «πράσινου κινήματος». Οι συλλογικότητες της χώρας, συνηθισμένες να αντιδρούν και όχι να δρουν περιμένουν τα τετελεσμένα προκειμένου να τοποθετηθούν. Άλλες πάλι, με σαφώς εξωγενείς αναφορές, αδυνατούν να αναλύσουν, κατανοήσουν και εξηγήσουν την ελληνική πραγματικότητα. Τους είναι ευκολότερο να καταλάβουν τη λειτουργία της αλιείας του γαλαζόπτερου τόνου από την επίδραση της διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων στο έδαφος και στα νερά ανά την Ελλάδα.
Πέρα από όσα φαίνεται να έρχονται για το περιβάλλον και που πιθανότατα σύντομα θα αντιμετωπίσουμε, θα βρεθούμε μπροστά μας με την προφανή έλλειψη οικονομικών πόρων. Πόρων που διαθέτει η πολιτεία και η κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπιστούν βασικά περιβαλλοντικά θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν, θα μετατραπούν σε προβλήματα. Αρκεί κανείς να σκεφθεί πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα αποκομιδής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων σε δήμους ή περιφέρειες από τις οποίες απουσιάζουν τα απαραίτητα κονδύλια και πόσο εύκολα το υπαρκτό αυτό πρόβλημα μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε έχει δυνατότητα δημιουργίας κερδοσκοπικών παιχνιδιών.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναμονής. Στην περίοδο αυτή αγορά, κράτος, κοινωνία θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια διαρκή, γόνιμη, με χρονικό ορίζοντα διαβούλευση από την οποία θα προέκυπτε το καλύτερο για όλους και για την εποχή αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού, περιμένουμε από την κυβέρνηση να κηρύξει επίσημα την έναρξη των εκπτώσεων στο περιβάλλον. Εκπτώσεων, το κόστος των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν οι γενιές που έρχονται".

Συντάκτης: Παντελής Μήτσιου

http://iperivallon.co.nf/?p=351

"Έχει ειπωθεί από πολλούς ότι η μακρά περίοδος πολλαπλής ύφεσης που διανύει η Ελλάδα, μετά την οδυνηρή διαπίστωση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο χρέος της, δεν αγγίζει μόνο την οικονομία ή την πολιτική αλλά απλώνεται στο σύνολο του κράτους και της κοινωνίας. Τα πάντα επηρεάζονται, τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα πρέπει να επανασχεδιασθούν.

Τρία χρόνια από την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης, το σύνθημα που κυριαρχεί στο λόγο των πολιτικών κομμάτων και των Μ.Μ.Ε. είναι «Ανάπτυξη». Πίσω από την λέξη κρύβονται πολλές έννοιες, άλλες τόσες πράξεις και άπειρες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται ή αναμένεται να παρθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ανάπτυξη, ανάμεσα στα άλλα, σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία υποδομών για την παροχή υπηρεσιών, ανάκαμψη της ελληνικής πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής. Ανάπτυξη σημαίνει και μεγάλες – σε έκταση και ένταση – δραστηριότητες.

Δεν είναι αθέμιτη ή αβάσιμη αυτή η προσπάθεια και σαφώς είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα και για καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Άσχετα από τυχόν επιμέρους διαφοροποιήσεις για το είδος, το μέγεθος ή τον τρόπο που θα επιλεγεί, ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει.

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες και είναι αναμενόμενη μια προσπάθεια να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ούτως ώστε ο καθένας να πάρει καλύτερη θέση στην γραμμή εκκίνησης περιμένοντας το σήμα εκκίνησης της κούρσας της ανάπτυξης. Έτσι, ανάμεσα στα μέτρα που συζητούνται ή έχουν ήδη υιοθετηθεί και που σκοπό έχουν να κάνουν την χώρα ελκυστική σε επενδύσεις, η προσπάθεια χαλάρωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή παράκαμψης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα έχει περίοπτη θέση τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν είναι αναγκαστικά υποχώρηση για το οικολογικό κίνημα η υιοθέτηση μια διαφορετικής άποψης σχετικά με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η διαδικασία έχει αποδειχτεί ελλειμματική, ευνοϊκή στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων με διοικητικούς παράγοντες, αποτρεπτική επενδύσεων έως και ακραία παράλογη. Σαφώς απαιτείται να γίνουν αλλαγές, σαφώς απαιτούνται πρωτοβουλίες διευκόλυνσης των επενδύσεων χωρίς να εκτίθεται σε κινδύνους το περιβάλλον και χωρίς να αθετεί η χώρα τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι σε περιόδους κρίσης και κάτω από το πρόσχημα της πίεσης του χρόνου ή των αναγκών, λαμβάνονται συνήθως τα πλέον σκληρά και αναχρονιστικά μέτρα. Η ανυπαρξία στην ουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ δεν μας προδιαθέτει για τίποτα καλύτερο.

Το ίδιο πρόβλημα, η ίδια ακινησία μπροστά στις επερχόμενες αλλαγές παρατηρείται και στην πλευρά του «πράσινου κινήματος». Οι συλλογικότητες της χώρας, συνηθισμένες να αντιδρούν και όχι να δρουν περιμένουν τα τετελεσμένα προκειμένου να τοποθετηθούν. Άλλες πάλι, με σαφώς εξωγενείς αναφορές, αδυνατούν να αναλύσουν, κατανοήσουν και εξηγήσουν την ελληνική πραγματικότητα. Τους είναι ευκολότερο να καταλάβουν τη λειτουργία της αλιείας του γαλαζόπτερου τόνου από την επίδραση της διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων στο έδαφος και στα νερά ανά την Ελλάδα.

Πέρα από όσα φαίνεται να έρχονται για το περιβάλλον και που πιθανότατα σύντομα θα αντιμετωπίσουμε, θα βρεθούμε μπροστά μας με την προφανή έλλειψη οικονομικών πόρων. Πόρων που διαθέτει η πολιτεία και η κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπιστούν βασικά περιβαλλοντικά θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν, θα μετατραπούν σε προβλήματα. Αρκεί κανείς να σκεφθεί πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα αποκομιδής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων σε δήμους ή περιφέρειες από τις οποίες απουσιάζουν τα απαραίτητα κονδύλια και πόσο εύκολα το υπαρκτό αυτό πρόβλημα μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε έχει δυνατότητα δημιουργίας κερδοσκοπικών παιχνιδιών.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναμονής. Στην περίοδο αυτή αγορά, κράτος, κοινωνία θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια διαρκή, γόνιμη, με χρονικό ορίζοντα διαβούλευση από την οποία θα προέκυπτε το καλύτερο για όλους και για την εποχή αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού, περιμένουμε από την κυβέρνηση να κηρύξει επίσημα την έναρξη των εκπτώσεων στο περιβάλλον. Εκπτώσεων, το κόστος των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν οι γενιές που έρχονται".

Συντάκτης: Παντελής Μήτσιου

http://iperivallon.co.nf/?p=351

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου