Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

«Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο», Καβάλα, 31.05.13


Poster - access - final ps

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Ενέργεια Χθες, Σήμερα, Αύριο – οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο»

Καβάλα, 01 Ιουνίου 2013

Η δυναμική του δημοκρατικού διαλόγου σε όφελος του κοινωνικού συνόλου


Εξαιρετικά δημιουργική υπήρξε η διαβούλευση που αναπτύχθηκε κατά την  1η Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Ενέργεια: Χθες, Σήμερα, Αύριο», στη Καβάλα, την 31η Μαΐου, στο πλαίσιο της εκστρατείας EcoEnergy Campaign.
Κατά το πρώτο ενημερωτικό μέρος, εκτός των εισηγητών, συνέβαλαν ιδιαίτερα με τις ουσιαστικές τοποθετήσεις τους ο κ. Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ.  Γρανάς, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Πατακάκης, Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο κ. Μουριάδης Αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας.
Η ενημέρωση εμπλουτίστηκε με παρεμβάσεις των καθηγητών του ΔΠΘ, κ.κ. Γιώργου Γκαϊντατζή, Γιώργου Συλαίου, Κώστα Τσαγκαράκη, του καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας κ. Δημήτρη Μαρμάνη, του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Νέστου κ. Μάνου Κουτράκη και του  Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας, κ. Κώστα Παπακωνσταντίνου.
Κατά τη διάρκεια των θεματικών εργαστηρίων, μέλη της ευρείας Κοινωνίας των Πολιτών με ακαδημαϊκή, περιβαλλοντική, τεχνική, επαγγελματική, σπουδαστική και διοικητική ιδιότητα, ανέπτυξαν τεκμηριωμένα και συζήτησαν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στην διαχείριση της ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις, οι οποίες προσφέρουν προοπτική για τοπική αειφόρο ανάπτυξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε τοπικό επίπεδο και, βεβαίως, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η προβολή και διατύπωση αντίθετων αλλά και παράλληλων απόψεων, κατέληξε -μέσα από ανοικτό δημοκρατικό διάλογο- στη σύνθεση προτάσεων κοινής αποδοχής, ενώ επισημάνθηκαν οι βασικές αιτίες της υστέρησης στην έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση.
Η προσεχής εκτενής δημοσιοποίηση των προτάσεων αυτών θα συμβάλει στην περαιτέρω σφαιρική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ενημέρωση και συμβολή τους μέσω ανοικτού forum που θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.cisd.gr .
Ταυτόχρονα, οι προτάσεις θα προωθηθούν στη Διοίκηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στα σχέδια και προγράμματα που ήδη προωθούνται προς την κατεύθυνση της αειφόρου ενέργειας, ενώ η υλοποίησή τους θα υποστηριχθεί από το CISD με περαιτέρω ενέργειες.
Η δυναμική του γόνιμου διαλόγου που αναπτύχθηκε σηματοδοτεί αφενός την προστιθέμενη αξία της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των συστατικών μερών της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, αφετέρου την αναγκαιότητα σταδιακής ανατροπής πολωμένων αντιλήψεων μεμονωμένων ομάδων, που με την αρνητική τους στάση υπονομεύουν –σε βάρος του κοινωνικού συνόλου- την πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή, προστασία περιβάλλοντος).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EcoEnergy Campaign

EcoEnergyCampaign 10

Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο

Η Εκστρατεία EcoEnergy  «Ενέργεια χθεςσήμερααύριο: Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο», διοργανώνεται από το CISD(Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) για πρώτη χρονιά, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).
Στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η σφαιρική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις ενεργειακές και αναπτυξιακές προκλήσεις, ώστε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εξέλιξη της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, της ποιότητας ζωής, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η κατανόηση της σημασίας της ενέργειας στη ζωή μας, παράλληλα με την επιλογή των πλέον διαθέσιμων βιώσιμων τεχνολογιών αποτελούν το βασικό εργαλείο στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούν μια σημαντική δυναμική αλλαγής παρωχημένων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
Η εκστρατεία βασίζεται σε σειρά δώδεκα ανοικτών εκδηλώσεων, στις Περιφέρειες της χώρας, όπου εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες με σκοπό να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη με άξονα την ορθά στοχευμένη τοπική ενεργειακή πολιτική.
Στα εργαστήρια (workshops) που αναπτύσσονται σε κάθε εκδήλωση δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν τοπικά προβλήματα, αλλά και εξελίξεις που προγραμματίζονται στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό να αναδειχθούν οι βέλτιστες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και θα οδηγήσουν σε μια πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη.
Η επιτυχία του εγχειρήματος και των στόχων της εκστρατείας EcoEnergy βασίζεται στην δυναμική του προγράμματος και της καινοτόμου μεθοδολογίας που ακολουθείται, καθώς και κυρίως στην εθελοντική, ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια εκπροσώπων της Διοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών.
Υλικό βάσης της εκστρατείας αποτελεί το εγχειρίδιο  όπου καταχωρείται συνοπτικά η επιστημονική ανάπτυξη της θεματολογίας, καθώς και CD-ROM με τις οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, υλικό που θα διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ για δημοσίευση και περαιτέρω προβολή.
Η εκστρατεία EcoEnergy θα εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό με διαγωνιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη ορθών πρακτικών στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.
. . .

Θεματολογία

Ενέργεια, χθες, σήμερα, αύριο: Κλιματική Αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη

  1. Παραγωγή ενέργειας – μορφές ενέργειας – τεχνολογίες: Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Οφέλη
  2. Από τα λόγια … στον διακόπτη: Δίκτυα, μεταφορά ενέργειας
  3. Κατανάλωση Ενέργειας – Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση ενέργειας 

. . .

Μεθοδολογία

 Η κάθε μία από τις δώδεκα εκδηλώσεις έχει διάρκεια ολόκληρης ημέρας και πραγματοποιείται υπό την μορφή «Τοπικού εργαστηρίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», που εξελίσσεται σε τρία μέρη:
1.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Περιλαμβάνει προβολές και κεντρικές ομιλίες ειδικών επί της θεματολογίας, τοποθετήσεις του κοινού, ερωτήσεις, απαντήσεις, παρουσίαση καλών πρακτικών, κλπ., με εστίαση σε ζητήματα που απασχολούν την κάθε επιλεγμένη Περιφέρεια.
2.    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Εξελίσσεται σε θεματικά εργαστήρια, όπου εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερόμενων μερών συμμετέχουν και συζητούν, υπό τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων, πάνω σε ενεργειακές επιλογές ή σε σενάρια ή/και προγραμματιζόμενα έργα/επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων). Σκοπός είναι η σύγκλιση σε συμφωνία για βασικές ενεργειακές επιλογές που αφορούν στο μέλλον της περιοχής τους. Οι λοιποί συμμετέχοντες παρακολουθούν τις συζητήσεις και παρεμβαίνουν προβάλλοντας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή προτάσεις που εμπλουτίζουν τη διαβούλευση.
3.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
 Εξελίσσεται στην Ολομέλεια των συμμετεχόντων, όπου εκπρόσωπος του κάθε θεματικού εργαστηρίου παρουσιάζει στο κοινό τις προτάσεις που παρήχθησαν. Αναπτύσσεται συζήτηση με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου στρατηγικής και δράσεων.
. . . 

Ποιοι συμμετέχουν

Καλούνται να συμμετέχουν, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο, εκπρόσωποι :
  • Διοίκησης όλων των επιπέδων,
  • Επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνικών φορέων,
  • Συλλόγων πολιτών
  • Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  • Μαθητικών κοινοτήτων

Περιοχές ατις οποίες εξελίσσεται η εκστρατεία


Η εκστρατεία EcoEnergy εξελίσσεται διαδοχικά σε χρονικό διάστημα ενός έτους, από τον Μάιο 2013 έως τον Μάιο 2014,  μέσω ημερήσιων εκδηλώσεων σε δώδεκα Πόλεις σε δώδεκα Περιφέρειες της χώρας:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην πόλη της Καβάλας   –   31.05.13
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης
Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας
Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης
Περιφέρεια Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην πόλη της Χίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πόλη της Ρόδου

Τελετή λήξης

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα παρουσιαστούν στην Περιφέρεια Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου