Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Κυριακή 14 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ CISD ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ CISD ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ 


Εικόνα3
Αθήνα, 12.04.13
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
. . .
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ του CISD

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρο Καλαφάτη

με θέμα:

«Έλεγχος, ενίσχυση και εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσσωρευτών για προστασία Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας και υγιή ανταγωνισμό.

Το CISD ζητά απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό στον τομέα της ανακύκλωσης του απόβλητου των συσσωρευτών, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία λόγω ανεπάρκειας ελέγχων συμμόρφωσης, παράνομης διακίνησης και εισαγωγής από Τρίτες χώρες, έλλειψης επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών και θεσμοθετημένων χώρων υγειονομικής ταφής, αλλά και λόγω της κλοπής μετάλλων και της καύσης καλωδίων.
Το CISD καταδεικνύει και ζητήματα ανεξέλεγκτης φοροδιαφυγής και εγκληματικότητας, ενώ διαπιστώνει ότι απειλείται πλέον η επιβίωση των νόμιμων εταιρειών ανακύκλωσης, αποδυναμώνεται κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης, μειώνεται η αξιοπιστία της λειτουργίας των συστημάτων  ανακύκλωσης και κυρίως επιδεινώνονται τα ήδη κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Το CISD, ζητά από τον Υπουργό να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου των δραστηριοτήτων του ΣΥΔΕΣΥΣ, που έχει προ πολλών ετών διαταχθεί από το ΥΠΕΚΑ, καθώς η άδειά του έχει λήξει από το 2010 και επί σειρά ετών έχουν υποβληθεί καταγγελίες σχετικά με παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
Το CISD, προτείνει τον δραστικό περιορισμό των παράνομων συναλλαγών, τον αυστηρό έλεγχο των νόμιμων διαδικασιών συλλογής και ανακύκλωσης, τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, φορέων και επιχειρήσεων, τη θέσπιση νέων κανόνων και λήψη αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών μέτρων για την περιστολή του φαινομένου της παράνομης απόρριψης αποβλήτων συσσωρευτών ή εξαγωγών σε Τρίτες χώρες, τη χωροθέτηση και δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, την καταγραφή του συνόλου των αποβλήτων συσσωρευτών που παράγονται στην χώρα μας, με σκοπό την εξυγίανση του συστήματος, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την παραδειγματική τιμωρία αυτών, αλλά και την καθιέρωση ενιαίου μητρώου υπόχρεων διαχειριστών, ανά κατηγορία αποβλήτου, και μητρώου σημείων συλλογής τοξικών αποβλήτων, την έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής ενημερότητας με ετήσια ισχύ, την παρακολούθηση εργασιών διαχείρισης Συσσωρευτών Τέλους Κύκλου Ζωής, την ενημέρωση μελών και συνεργατών του Συστήματος σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ εμπλεκομένων και νομίμως αδειοδοτημένων και λειτουργούντων συντελεστών του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών.
Το CISD, τέλος, επισημαίνει την ανάγκη μιας αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων ως την μόνη απάντηση για την επίτευξη του εθνικού σχεδίου διαχείρισης για κάθε ρεύμα ή για σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων, μέσω της ολιστικής προσέγγισης του περιβάλλοντος, της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, με κεντρικό σημείο την πρόληψη του κινδύνου και τον υγιή ανταγωνισμό. 
. . .

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

untitled3          syd-xeria         11-01-10_1290732_21
. . .

Σχετικό θέμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

. . .
assets_LARGE_t_420_49901564_type12128       assets_LARGE_t_420_49901566_type12128
. . .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου