Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Πρόστιμα €591 χιλ. σε επιχειρήσεις για ρύπανση


ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ... ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ... ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ !!!

Πρόστιμα €591 χιλ. σε επιχειρήσεις για ρύπανση: Καύση νεκρών ζώων και ιχθυοκαλλιέργειεςΑθήνα, 21.2.2013

Την επιβολή προστίμων χρηματικού ύψους 590.950 Ευρώ, σε συνολικά 12 μονάδες, υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν στην κακή διαχείριση υγρών και στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευτών, περιττωμάτων πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.
Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται δύο Δήμοι, τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και μία βιομηχανία, μία μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων, ένα λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκκιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα και μία ξενοδοχειακή μονάδα.

Αναλυτικά, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις παρακάτω μονάδες, για τις παραβάσεις που αναφέρονται και το ύψος του προστίμου:

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

1. Επιβολή προστίμου στο Δήμο Μεγάρων, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου, στη θέση «Καμπία»


Παραβάσεις: Παραλαβή αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, Διατήρηση του ΧΑΔΑ εντός δασικής έκτασης παρά τις σχετικές αποφάσεις παύσης και σφράγισής του, Δεν έλαβε ούτε τα ελάχιστα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λάμβανε χρηματικό αντίτιμο για τη χρήση του ΧΑΔΑ με αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και τη δημιουργία κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία. Ο Δήμος εκτελούσε εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
Πρόστιμο: 394.000 ευρώ

2. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στις θέσεις Καλάμι, Πυρκάλι και Μπίστι Δήμου Πόρου

Παραβάσεις: Χρήση φορμόλης, Ανεξέλεγκτη διάθεση φορμόλης
Πρόστιμο: 35.000 ευρώ

3. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία του συσκευαστηρίου νωπών ιχθύων στη θέση Καμίνια Κοκκινιάς Δήμου Τροιζήνας

Παράβαση: Διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε τάφρο ομβρίων
Πρόστιμο: 8.000 ευρώ

4. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΛΑΦΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», στη θέση «Βράχος Μασιώτη» Δήμου Καρύστου

Παραβάσεις: Υπέρβαση της ωφέλιμης επιφάνειας των πλωτών εγκαταστάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ. Μη αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά ανάπτυξη και λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων σε μισθωμένη δημόσια δασική έκταση
Πρόστιμο: 4.500 ευρώ

5. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ», για τη λειτουργία του εργοστασίου κατασκευής ψευδοκοσμημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Παραβάσεις: Μη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες δραστηριότητες, Έλλειψη κατάλληλου συστήματος εξαερισμού του χώρου της βιομηχανίας, Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση υγρών αποβλήτων, Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση στερεών αποβλήτων
Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

6. Επιβολή προστίμου στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», για την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Παραβάσεις: Μη απολύμανση επεξεργασμένων αποβλήτων, Υπερβάσεις ορίου
διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων, Πλημμελής παρακολούθηση ποιότητας
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
Πρόστιμο: 5.900 ευρώ

7. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.» για την λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος που είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ» του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας

Παραβάσεις: Μη σύννομη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ),  Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για μία εκ των δύο υφιστάμενων γεωτρήσεων
Πρόστιμο: 27.500 ευρώ

8. Επιβολή προστίμου στην Εταιρεία «ΚΟΚΑΛΗΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ», για τη μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.

Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου Κρήτης.
Παραβάσεις: Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (απόβλητα συσσωρευτών), χωρίς την απαιτούμενη άδεια
Πρόστιμο: 7.650 ευρώ

9. Επιβολή προστίμου στον κ. Γεώργιο Μαλλίρη, για το λατομείο αδρανών υλικών ιδιοκτησίας του, στη θέση «Κοκκινόβραχος» του Νομού Μεσσηνίας.

Παραβάσεις: Μη τήρηση προβλεπομένων αναφορικά με την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου, Έλλειψη οριοθέτησης και περίφραξης
Πρόστιμο: 4.800 ευρώ

10. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.”  για τη λειτουργία του σπορελαιουργείου της στα Βασιλικά του Νομού Βοιωτίας.

Παραβάσεις: Λειτουργία της μονάδας χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, Πλημμελής επεξεργασία υγρών αποβλήτων – Ελλείψεις του
συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Μη παρακολούθηση ποιότητας αποδέκτη,
Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση στερεών – ελαιωδών αποβλήτων
Πρόστιμο: 25.400 ευρώ

11. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Α. ΦΑΚΛΑΡΗΣ-Θ. ΡΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τη λειτουργία της Πτηνοτροφικής μονάδας Αυγοπαραγωγής που βρίσκεται στην περιοχή «Φίχτια» του Δήμου Μυκηναΐων του Νομού Αργολίδας.

Παραβάσεις: Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, Μη σύννομη διαχείριση περιττωμάτων των πτηνών, Καύση νεκρών ζώων
Πρόστιμο: 18.250 ευρώ12.

12. Επιβολή προστίμου στην Εταιρεία «ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε», για τη
ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ» που βρίσκεται εντός του
οικισμού Ανάληψη του Δ.Δ. Πεύκων Δήμου Μ. Γιαλού του Ν. Λασιθίου του Ν. Κρήτης.


Παραβάσεις: Διάθεση λυμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πλημμελής παρακολούθηση των επεξεργασμένων λυμάτων, Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Πρόστιμο: 29.950 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου