Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Κατολίσθηση ΧΥΤΑ Ζακύνθου-Καστροφή θαλάσσιου πάρκου -Παρέμβαση CISD

Το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη)εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνέπειες της αδιαφορίας της Πολιτείας, την οποία και καταγγέλλει, σχετικά με τηνπροστασία του θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου.

Η αδιαφορία αυτή, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα έχει επισημανθεί πολλάκις, τόσο από τιςπεριβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, είχε ως συνέπεια την κατολίσθηση του ΧΥΤΑ Ζακύνθου (την 26η Ιανουαρίου 2013) και την διασπορά δεκάδων τόνων στερεών απορριμμάτων, παρανόμως στοιβαγμένων στον ευρύτερο χώρο της περιοχής του κόλπου Λαγανά, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στον σημαντικότερο βιότοπο της Μεσογείου για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Όπως αναφέρει το CISD:

“Καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη πλημμελή διαχείρισηκαι παράνομη ταφή των απορριμμάτων στην περιοχή, σε ΧΥΤΑ, που λειτουργεί μέσα στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), εκθέτοντας τη χώρα μας, καθώς έχει αποτελέσει αντικείμενο παραπομπής της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία έχει θέσει την Ζάκυνθο και τη χώρα μας υπό επιτήρηση, χωρίς ωστόσο η Πολιτεία να έχει λάβει ακόμα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή οποιουδήποτε ενδεχόμενου επικείμενης περιβαλλοντικής ζημιάς.

Ενώνουμε την αντίδρασή μας με αυτή των οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF, Mom και MEDASSET, συνυπογράφοντας την επιστολή που απέστειλαν προς το ΥΠΕΚΑ.

1. ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ προς το ΥΠΕΚΑ«ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»
σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 148/2009, σχετικά με την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη), λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της προφύλαξης, ώστε ταχύτατα να εγκριθούν, από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕΑΠΖ), τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, και να καταλογισθεί το κόστος των μέτρων αποκατάστασης στους υπεύθυνους ρυπαντές και κατά κύριο λόγο στον οικείο Δήμο.

Τα, κατά νόμο, απαιτούμενα τεκμήρια παρουσιάζονται τόσο στα επισυναπτόμενα της επιστολής των οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF, Mom και MEDASSET, καθώς και στις Εκθέσεις και Πράξεις που έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

2. ΚΑΛΟΥΜΕ

2.1. το ΥΠΕΚΑ:

2.1.1. Να επιβλέψει και να συντονίσει υπευθύνως τις ενέργειες της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής – ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου, Κεντρικής Ελλάδας, Ιονίων, σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής ευθύνης με προτεραιότητα την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και τον περιορισμό της συνέχισης της απορροής στραγγιδίων για την μη περαιτέρω επέκταση της ρύπανσης, καθώς και τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

2.1.2. Να προβεί στη διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την πλήρη καταγραφή της προκληθείσης περιβαλλοντικής ζημιάς

2.2. το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

2.2.1. Να μεριμνήσει για τον οριστικό τερματισμό της συνεχιζόμενης παράνομης λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

2.2.2. Να δρομολογήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη μεταβατική περίοδο πριν τη μεταφορά του ΧΥΤΑ, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.


2.2.3. Να παρέμβει ουσιαστικά προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ώστε να προωθήσει ταχύτατα τις ενέργειές της για τη χωροθέτηση του νέου ΧΥΤΑ εκτός των ορίων της περιοχής του ΕΘΠΖ, με παράλληλη δρομολόγηση ενεργειών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία και η Περιφερειακή Διοίκηση δεν επιδείξουν την δέουσα υπευθυνότητα, το CISD θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιρρίπτοντας και τις αναλογούσες ατομικές ευθύνες για παράβαση καθήκοντος”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου