Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

The objective of CISDThe objective of CISD (Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development) is to safeguard a high quality environment -Physical, Social and Economic- from any adverse anthropogenic impact, whether occurred or potential.

CISD mainly seeks to monitor the way of practice, decision-making and action-taking of all administration levels as well as to structure and promote rational solutions and strategies, in the sense of sustainable development, through the involvement of independent expert scientists and the encouragement of alerted and active citizens to an open participation.

Citizens' Inspectorate for Sustainable Development (CISD) shares common goals for a better world ... for sustainable production and consumption patterns ... towards sustainability ... 

We work together to ensure environmental protection, social cohesion and viable economy, the three pillars of Sustainable Development.

We seek Active Citizens' contribution to empower CISD move forward ...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου