Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ...

... Ανάπτυξη που μόνο ο ενημερωμένος, ενεργός Πολίτης μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει !Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Προστασία της θαλάσσιας χελώνας, στην περιοχή της ΚυπαρισσίαςΠροστασία της θαλάσσιας χελώνας,
στην περιοχή της Κυπαρισσίας 
Έγγραφο CISD προς ΥΠΕΚΑ με α.π. 0002.00.Ε/06.11.2012 


Τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα «Aιτιολογημένη γνώμη», που αφορά στην, κατά παράβαση των άρθρων 6 και 12 της Οδηγίας 92/43, αμέλεια της χώρας μας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, στην περιοχή της Κυπαρισσίας, ώστε να αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα με αρνητικές επιπτώσεις στο είδος κατά την περίοδο αναπαραγωγής του.
Επισημαίνεται ότι η περιοχή ανήκει και στο δίκτυο Natura 2000 (GR 2550005).
Συνεπώς, η Ελλάδα ευρίσκεται ένα βήμα πριν από ακόμα μία καταδίκη, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται, ότι τον Απρίλιο του 2012, η Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης ζήτησε να διενεργηθεί επιτόπου αυτοψία από ειδικό κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης με συντονισμό της αυτοψίας από το ΥΠΕΚΑ.
Για το θέμα αυτό έχει, ήδη, αποσταλεί στις ελληνικές αρχές Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρ. Επιτροπής (υπ. αριθ. 48092/1983/Ε194/7-11-2011 έγγραφο του Τμήματος ΔΔ και ΕΟΚ του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρ. Επιτροπής), όπου αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες σχεδιαζόμενης δόμησης αποτελούν ηθελημένη παρενόχληση του προστατευόμενου είδους προτεραιότητας Caretta caretta.
Θεωρείται επίσης αναμενόμενο να προκύψουν, από την εν λόγω δραστηριότητα, σημαντικές επιπτώσεις και στο οικοσύστημα των αμμοθινών (τύποι οικοτόπων προτεραιότητας με κωδ. 2250 του Παραρτ Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ).
Εκτιμούμε ότι, ειδικά κατά παρούσα συγκυρία κρίσης αξιών και οικονομικών από την οποία δοκιμάζεται η Ελλάδα, δεν υπάρχουν περιθώρια:
  • για χρηματικές κυρώσεις, που θα προκύψουν από μια, ακόμα, καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
  • για οποιαδήποτε ανοχή σε παράνομες επεμβάσεις, αλλά και συμπεριφορές οι οποίες, επιφέρουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με συνέπεια να πλήττεται καίρια το κύρος της χώρας, που δοκιμάζεται παντοιοτρόπως.
Είναι γνωστό στην Κοινωνία των Πολιτών αλλά, προφανώς, και στο ΥΠΕΚΑ, ότι στην εν λόγω περιοχή επιχειρήθηκε, αρχικά τον Απρίλιο του 2011 και στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2012, η διάνοιξη πέντε δρόμων κάθετων προς την παραλία ωοτοκίας με σκοπό την κατασκευή 50 παραθεριστικών κατοικιών πλησίον του αιγιαλού, από την εταιρεία «Νέος Κότινος», καθώς και κατατμήσεις οικοπέδων, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την ιδιοκτήτρια της έκτασης εταιρεία, ενώ (σύμφωνα με πληροφορίες μας).σαράντα οκτώ (48) αιτήσεις οικοδομικών αδειών έχουν ήδη κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Πολεοδομία Τριφυλίας.
Το εν λόγω ζήτημα έθεσαν στο ΥΠΕΚΑ με επείγοντα υπομνήματα και επιστολές περιβαλλοντικοί σύλλογοι, αλλά και ο Ευρωβουλευτής  κ. Κρίτωνας Αρσένης, με την από 06.04.12 επιστολή του προς την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ), η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και προέβη σε σειρά ενεργειών. 
Είναι γνωστό ότι από την έρευνα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχουν προκύψει, σοβαρές διαπιστώσεις ως προς το ΜΗ σύννομο των εν λόγω επεμβάσεων (αυθαίρετη διάνοιξη δρόμων, παράνομες κατατμήσεις που έχουν γίνει μετά την ισχύ του άρθρου 10 του ν. 3212/2003 «Άδεια Δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις….» αιτήσεις για οικοδομικές άδειες που αφορούν σε δόμηση εκτός σχεδίου πολλαπλάσια από όση θα ήταν εφικτή προ της κατάτμησης και οι οποίες δεν είναι νόμιμο να εκδοθούν, γιατί έρχονται σε αντίθεση με νομολογία του ΣτΕ, Απόφαση 2657/2007, κλπ.).
Επιπρόσθετα, έχει προκύψει ανησυχία ως προς τις επιπτώσεις των επεμβάσεων αυτών στην περιοχή Natura 2000, που απειλούν με ολοκληρωτική αλλοίωση την φυσιογνωμία της αλλά και κατάργηση του σκοπού διατήρησής της.
Προφανώς για τον λόγο αυτό, η ΕΓΕΠΕ παρέπεμψε την υπόθεση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (για έλεγχο των αρχείων και των πράξεων Δημοσίων Υπηρεσιών), και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, ενώ επιπρόσθετα, έθεσε τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης (εταιρεία «Νέος Κότινος») σε καθεστώς Περιβαλλοντικής Ευθύνης σε εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α) με σκοπό την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς ζητώντας από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου να συντονίσει τις σχετικές ενέργειες.
Στη βάση των παραπάνω και στο πλαίσιο του σκοπού του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη - CISD παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, εντός των προβλεπόμενων κατά νόμο προθεσμιών, σχετικά με:
  • τις ενέργειες που έχει λάβει το ΥΠΕΚΑ για την προστασία της δεύτερης σημαντικότερης περιοχής ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο,
  • τα αποτελέσματα των ενεργειών, στις οποίες προέβη η ΕΓΕΠΕ
  • τον συντονισμό για την αυτοψία του ειδικού κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • την ανταπόκριση των λοιπών αρμοδίων στους οποίους διαβίβασε η ΕΓΕΠΕ την υπόθεση
  • τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης της εταιρείας.   

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου